Φωτοβολταϊκά: δεν αποτελεί τεκμήριο η εγκατάσταση τους

0
18

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Δεν αποτελεί φορολογικό τεκμήριο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος μέχρι 10 kW, δηλαδή φωτοβολταϊκού σε στέγη, αναφέρει εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress.gr, την εν λόγω εγκύκλιος εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α” του άρθρου 17 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν με τον ν. 3842/2010, ως ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκάφων και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.

Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρηματικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγμάτων που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με την υπ΄αριθ. 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας μπορούν να θεωρηθούν κοσμήματα γενικά, κοσμήματα από πολύτιμους λίθους, πολύτιμοι λίθοι, έργα τέχνης, χειροποίητοι τάπητες κ.λπ.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η εγκατάσταση, από φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη), φωτοβολταϊκού συστήματος μέχρι 10Kw για παραγωγή ενέργειας δεν προκύπτει από τον νόμο ότι εμπίπτει στην εφαρμογή του τεκμηρίου βάσει του άρθρου 17 του ΚΦΕ.

 

econews

Σχόλια