Τ. Μπιρμπίλη: Οδικός Χάρτης για την ενέργεια – Επενδύσεις 50 δισ. σε Ε&Α

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

“Είναι η στιγμή να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στην Ευρώπη και στη χώρα μας για την κλιματική αλλαγή” σημείωσε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος.

Η κα Μπιρμπίλη υποστήριξε πως η συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένη με εκείνη για τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, διάσταση που έχει αγνοηθεί από τα Υπουργών Οικονομικών και Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

“Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πράσινη ανάπτυξη σημαίνει παρεμβάσεις που προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, που συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, που μειώνουν την κατανάλωση νερού, που οδηγούν σε μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και περιορίζουν την παραγωγή αποβλήτων και ρύπων”, τόνισε η Τίνα Μπιρμπίλη και καταφέρθηκε ενάντια στην «εργολαβική λογική» που συνοδεύει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια στη χώρα μας.

Αναφερόμενη στη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, η κα Μπιρμπίλη υπογράμμισε πως τα ευρήματά της θα αποδειχθούν επωφελή για τη σύνταξη του Οδικού Χάρτη της χώρας για την Ενέργεια μέχρι το 2050, που επεξεργάζεται η Εθνική Επιτροπή Ενεργειακού Σχεδιασμού.

Πρόσθεσε δε πως “η ανάγκη για ένα νέο μακροχρόνιο ενεργειακό μοντέλο δεν σχετίζεται μόνο με την εξασφάλιση κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της χώρας αλλά, με τη δραστική μείωση των εκπομπών μέχρι το 2050, που για την ΕΕ θα ξεπεράσει το 80% με έτος βάσης το 2005”.

Οι βασικές αρχές του Οδικού Χάρτη της χώρας, που θα παρουσιαστεί μέχρι το καλοκαίρι είναι, οπως τις παρέθεσε η κα Μπιρμπίλη:

1.Κάλυψη σχεδόν του 100% της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ το 2050.

2.Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ σε περίπου 40GW από 15GW το 2020, δηλαδή κατά περίπου 1000MW το έτος μέχρι το 2050.

3.Μείωση των εκπομπών ΑΦΘ κατά 60% μέχρι το 2050.

4.Συγκράτηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα σημερινά επίπεδα μέσω μέτρων εξοικονόμησης.

5.Αύξηση του μεταφορικού έργου από μέσα σταθερής τροχιάς.

6.Ενεργειακή αναβάθμιση όλου του κτιριακού αποθέματος και συνεχιζόμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων οικοδομών.

7.Αύξηση χρήσης βιομάζας και βιοκαυσίμων.

8.Βελτίωση και επέκταση των δικτύων.

9.Αύξηση αποθηκευτήρων ενέργειας, κυρίως φραγμάτων, αλλά και ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων.

10.Βελτίωση της αποδοτικότητας του παραγωγικού τομέα με χρήση βέλτιστων δυνατών τεχνολογιών.

Η Τίνα Μπιρμπίλη έκανε λόγο για ανάγκη αύξησης επενδύσεων για εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία στους τομείς αυτούς, ύψους 50 δις, για τα επόμενα 10 χρόνια, με προτεραιότητα σε προγράμματα όπως το SET-Plan (Strategic Energy Technologies Plan) σύμφωνα με τις επιταγές του Οδικού Χάρτη της Επιτροπής.

Εξέφρασε τέλος την άποψη πως η Κλιματική Αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που δεν λύνεται από ένα κράτος ούτε μόνο από τα μεγάλα κράτη,αλλά απαιτεί συμμετοχή όλων και διακρατική συνεργασία.

econews

Σχόλια