Δικαιώματα εκπομπής ρύπων: συμφωνία ΥΠΕΚΑ-Χρηματιστηρίου Αθηνών για δημοπράτηση

0
90

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην υπογραφή σύμβασης με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), για τη διεξαγωγή δημοπράτησης των αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πρόκειται για τα αδιάθετα Δικαιώματα Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων της περιόδου 2008 – 2012, συνολικής ποσότητας δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), τα οποία θα δημοπρατηθούν εντός του 2011.

Η σύμβαση προβλέπει ότι οι δημοπρασίες θα διενεργούνται σταδιακά για ποσότητες ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου σε κάθε μία.

Μετά από κάθε δημοπρασία, το ΧΑ θα δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του, αναφορά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η πρώτη Δημοπρασία αναμένεται να διεξαχθεί στα μέσα Ιουνίου 2011.

econews

Σχόλια