«Πράσινο» Πλήρως Εξηλεκτρισμένο Πλοίο από το ΕΜΠ

0
320

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η κατασκευή ενός Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου (All Electric Ship – ΑΕS) είναι το αντικείμενο του έργου MARINELIVE (Marine Electrical Initiative) που πραγματοποιείται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μετά από πρωτοβουλία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και με συγχρηματοδότηση ύψους 1,94 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, με συντονιστή τον επίκουρο καθηγητή Γιάννη Προυσαλίδη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress.gr, στόχος του έργου είναι η βελτίωση των πράσινων θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η έννοια του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου περιλαμβάνει την αρχή της ηλεκτρικής πρόωσης (κίνηση του έλικα από ηλεκτρικό κινητήρα), την οποία διευρύνει στο πλαίσιο του εξηλεκτρισμού όλων των διατάξεων κατανάλωσης ισχύος (αντλίες, συμπιεστές, συστήματα αυτοματισμού).

Το συγκεκριμένο πλοίο διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η αυξημένη δυνατότητα ελιγμών, ο ακριβής έλεγχος της ταχύτητας και της θέσης του πλοίου, η εξοικονόμηση χώρου, καθώς και τα χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών θορύβου και αέριων ρύπων.

Σημειώνεται ότι ένα τέτοιο πλοίο έχει χαμηλά επίπεδα κόστους και λειτουργίας.

Η σταδιακή αποδοχή της τεχνολογίας του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου από την ελληνική και την ευρωπαϊκή ναυτιλία, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού «αποτυπώματος» των θαλάσσιων μεταφορών, με παράλληλη βελτίωση της κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού της ναυτιλίας.

Το MARINELIVE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT)» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιου για την Έρευνα της ΕΕ, που στοχεύει στην ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας σε περιφέρειες σύγκλισης.

Επίσης, διακρίθηκε, μαζί με 13 ακόμα έργα, μεταξύ 254 προτάσεων από όλη την Ευρώπη και χρηματοδοτείται με 1,94 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2010-2013.

 

econews

Σχόλια