Οικόπολις 2011: βραβεύσεις 6 Ιουνίου στο νέο Μουσείο Ακρόπολης

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης θα φιλοξενηθεί η Τελετή Απονομής των Περιβαλλοντικών Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  6 Ιουνίου 2011, στις 19:30.

Στόχος των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011 είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της ευαισθησίας) έργων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν στο περιβάλλον και ολοκληρώθηκαν ή υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

Απώτερος σκοπός της διοργάνωσης των βραβείων  ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011 είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας σε θέματα περιβαλλοντικής παρέμβασης, πρόληψης και ευαισθησίας (προς μία κατεύθυνση) με τρόπο καινοτομικό, αποτελεσματικό και κυρίως ανθρώπινο.

Οι κατηγορίες των βραβείων στις οποίες θα απονεμηθούν οι διακρίσεις είναι οι ακόλουθες:

*ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011- Επιστήμης

*ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011- Διπλωματικών Εργασιών

*ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011- Οργανισμών

*ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011- Τοπικής Αυτοδιοίκησης

*ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011- Επιχειρήσεων

*ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011- Μέσων Ενημέρωσης

Η διαδικασία αξιολόγησης των έργων έχει ξεκινήσει από τις  Επιτροπές Αξιολόγησης των Υποψηφιοτήτων για κάθε κατηγορία, οι οποίες εξετάζουν όλα τα προτεινόμενα έργα και τις συμμετοχές.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Μαΐου και η ανακοίνωση θα γίνει στη γιορτή των Βραβείων στις 6 Ιουνίου, στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.  Οι επιτροπές αξιολόγησης απαρτίζονται από έγκριτες προσωπικότητες του αντίστοιχου χώρου που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση και έργο τους είναι η βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων με καθορισμένο μοντέλο – φόρμουλα για αδιάβλητα αποτελέσματα.

Ο θεσμός των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ εδραιώθηκε από τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, με στόχο την επιβράβευση καλών ενεργειών, καθώς και την παρακίνηση για τη προστασία του αστικού και περι-αστικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Η υποδοχή  και η ανάπτυξή του διαγωνισμού συνεχίζει να προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον της Επιστημονικής Κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Επιχειρηματικού χώρου, των Μέσων Ενημέρωσης, αλλά και της Πολιτείας και των αρμοδίων φορέων.

econews, Ecocity

Σχόλια