Αμίαντος: ποιες εταιρείες πήραν άδεια διαχείρισης από το υπουργείο Εργασίας

0
9848

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με εξετάσεις και αυτοψίες που ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 2011, χορηγήθηκαν οι πρώτες άδειες εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης αμιαντούχων υλικών και αφαίρεσης αμιάντου στην Ελλάδα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε πέντε εταιρείες.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 21017/84/2009 – Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, οι ΕΑΚ που αδειοδοτήθηκαν είναι οι Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ,  Envirochem ΑΕ, ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ,  ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΕΠΕ και Global Waste Solutions ΕΠΕ.

Ανάμεσα στα στοιχεία  που εξετάσθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προηγούμενη αποκτηθείσα εμπειρία σε έργα διαχείρισης αμιάντου, στον ιδιόκτητο εξοπλισμό που διαθέτει κάθε εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει σύνθετα έργα αφαίρεσης εύθρυπτου αμιάντου και στην εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού που θα λάβει μέρος σε έργα αντικατάστασης αμιαντούχων υλικών.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ.

Απαραίτητη προϋπόθεση πλέον  προκειμένου να εκτελεσθούν έργα αφαίρεσης αμιάντου, είναι να διαθέτει κανείς τη κρατική άδεια ΕΑΚ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή, η ασφάλεια και η ικανότητα των εταιρειών που αναλαμβάνουν τέτοια έργα.

ΠηγήToxic Waste Greece

Σχόλια