Υδρογονάνθρακες: ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ η επιτροπή

1
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Επιτροπή για την υποστήριξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων, με γεωφυσικές και γεωλογικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης (non exclusive surveys), συγκροτεί το ΥΠΕΚΑ με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη.

Την Προεδρία της Επιτροπής αναλαμβάνει η Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σταματάκη Σοφία, ενώ ως μέλη ορίζονται οι:

· Βαφείδης Αντώνιος, Γεωφυσικός, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης,

· Τσόκας Γρηγόριος, Γεωφυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ,

· Αρμουτίδης Χρήστος, Γεωλόγος Πετρελαίων,

· Μαρίνος Μιχάλης, Δικηγόρος, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

· Πατσουράτης Βασίλειος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

· Λυκούσης Βασίλειος, Δ/ντής Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε),

· Παπαβασιλείου Κώστας, Γενικός Δ/ντής Ι.Γ.ΜΕ,

· Νομίδης Δημήτριος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΓΓΕΚΑ) του ΥΠΕΚΑ, με αναπληρωτή τον Βακουφτσή Γεώργιο υπάλληλο της ιδίας Διεύθυνσης,
· Σπυρόπουλος Νικόλαος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής της ΓΓΕΚΑ του ΥΠΕΚΑ,
· Αγγελόπουλος Αντώνιος, Γεωλόγος – Γεωφυσικός, σύμβουλος Υφυπουργού,
· Σδούκου Αλεξάνδρα, νομική σύμβουλος Υφυπουργού.

Χρέη Γραμματείας στην Επιτροπή θα εκτελεί η Γαβρίδου Γεωργία, προϊσταμένη Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ.

Έργο της Επιτροπής είναι:

α) Η υποστήριξη της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής) στη διαδικασία χορήγησης αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων, με γεωφυσικές και γεωλογικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης (non exclusive surveys).

β) Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και η σχετική εισήγηση προς τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ.

γ) Η κατάρτιση των όρων και υποχρεώσεων του αδειούχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών.

Η διαδικασία της διενέργειας σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης (non exclusive surveys) στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους και της Δυτικής Ελλάδος, αφορά στην απόκτηση δεδομένων από διεθνείς γεωφυσικές εταιρίες που αναλαμβάνουν το κόστος των ερευνών, καθώς και την προώθηση και πώληση των δεδομένων αυτών στις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες σχεδιάζουν να επενδύσουν για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Το μοντέλο αυτό έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα όσον αφορά τον θαλάσσιο χώρο και εφαρμόζεται σε όλες τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες στον κόσμο.

Τα σεισμικά δεδομένα μη αποκλειστικού χαρακτήρα δίνουν τη δυνατότητα στους ειδικούς της έρευνας και παραγωγής να διερευνήσουν το υπέδαφος σε ευρείες περιοχές με εύκολο και γρήγορο τρόπο, ακολούθως να δεσμεύσουν στενότερες περιοχές για έρευνα και τέλος να μελετήσουν πετρελαϊκά συστήματα με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Η διεθνής αγορά έχει ρυθμίσει τις διαδικασίες διάθεσης, περιορισμών, εμπιστευτικότητας και υποχρεώσεων, σύμφωνα με το πρότυπο σύμβασης της Διεθνούς Ένωσης Γεωφυσικών Εταιριών.

Η εταιρία συλλέγει, προωθεί και εμπορεύεται τα δεδομένα, ενώ το κράτος αδειοδοτεί, παραλαμβάνει δωρεάν όλα τα δεδομένα και τα παράγωγά τους και μετά την αποπληρωμή του κόστους συλλογής και επεξεργασίας, εισπράττει μέρισμα επί του οφέλους.

Επιπλέον, στην περίπτωση της Ελλάδας με τα στοιχεία που θα προκύψουν, μαζί με προηγηθείσες έρευνες των πρώην κρατικών εταιριών, θα καταστεί δυνατό σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών να προκηρυχθεί νέος γύρος παραχωρήσεων για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.