Φωτοβολταϊκά: εγκρίθηκαν οι πρώτες αιτήσεις χρηματοδότησης αγροτών

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις πρώτες εγκρίσεις χρηματοδότησης για φωτοβολταϊκά από τα τραπεζικά ιδρύματα έλαβαν οι αγρότες που είχαν καταθέσει αιτήσεις, σύμφωνα με το paseges.gr.

Μεταξύ άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, η ΑΤΕ Leasing, θυγατρική της Αγροτικής Τράπεζας, έχει εγκρίνει ήδη 50 αιτήσεις χρηματοδότησης αγροτών για φωτοβολταϊκά.

Η ΑΤΕleasing παρέχει χρηματοδότηση μέχρι 100% του εξοπλισμού και έως το 85% του κόστους της επένδυσης, διάρκεια έως 15 έτη με περίοδο χάριτος έως 6 μήνες, δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων της κατασκευαστικής περιόδου.

Σημειώνεται πως η εκταμίευση θα γίνεται στο σύνολο της μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, της σύνδεσης του έργου με την ΔΕΗ και της προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού της ΑΤEleasing ΑΕ ή της ΑΤΕΒΑΝΚ, καθώς και της προσκόμισης βεβαίωσης διασύνδεσης του έργου με τη ΔΕΗ, ενώ δύνανται να χορηγούνται προκαταβολές, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται ως διασφάλιση για αυτές ισόποση Ε/Ε του εγκαταστάτη/κατασκευαστή (εκδοθείσα από την ΑΤΕ ΒΑΝΚ).

econews, paseges.gr

Σχόλια