ΑΠΕ: ανυπόστατες επιθέσεις κατά της Ανανεώσιμης Ενέργειας καταγγέλλουν ΕΣΗΑΠΕ-ΕΛΕΤΑΕΝ

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι δηλώσεις και τα δημοσιεύματα που προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν ότι οι ΑΠΕ είναι δήθεν «ακριβή ανάπτυξη» και ότι πρέπει να ανατραπεί το σημερινό καθεστώς πληρωμής της ενέργειας που παράγεται από αυτές, τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.

Αναλυτικότερα,  ΕΣΗΑΠΕ και ΕΛΕΤΑΕΝ υπογραμμίζουν τα ακόλουθα:

1. Η επίθεση ενάντια στον σημερινό τρόπο πληρωμής των ΑΠΕ δεν είναι κάτι καινούριο. Η προσπάθεια αυτή, αν και αποκρούσθηκε διαδοχικά από την Οδηγία 2001/77 και από την Οδηγία 2009/28, συνεχίζεται.Το γεγονός είναι ότι οι επίσημες μελέτες και αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγουν διαρκώς στο συμπέρασμα ότι το σημερινό σύστημα πληρωμής των Α.Π.Ε. (που εφαρμόζει και η Ελλάδα, μαζί με πολλά άλλα κράτη μέλη) είναι το πιο αποτελεσματικό και το πιο φτηνό για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στην Ευρώπη .

Με άλλα λόγια:

• η αποζημίωση που λαμβάνει κάθε Μεγαβατώρα ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ μέσω του συστήματος Feed-in-Tariff, είναι μικρότερη από αυτή που λαμβάνει στις χώρες που εφαρμόζουν συστήματα «αγοράς» και άρα ο καταναλωτής επιβαρύνεται λιγότερο,

• η συνολική ανάπτυξη των ΑΠΕ με το σύστημα Feed-in-Tariff είναι μεγαλύτερη από ό,τι στις χώρες με συστήματα «αγοράς», λόγω της μεγαλύτερης προβλεψιμότητας των τιμών που επιτρέπει να δραστηριοποιηθούν πολλοί μικρομεσαίοι επενδυτές και όχι μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.

2. Η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. θωρακίζει την Ελλάδα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της από το σοκ που πρόκειται να υποστεί το 2013 εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο).

3. Σε μια εποχή που ο μοναδικός παραγωγικός τομέας στην Ελλάδα που κάνει επενδύσεις, δημιουργεί περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση, είναι οι ΑΠΕ, οι εκπρόσωποι των ορυκτών καυσίμων πιέζουν την Κυβέρνηση για να προασπίσουν τη θέση τους, παρά τα προφανή οφέλη: Μέχρι το 2009, η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα είχε ήδη δημιουργήσει μια μόνιμη θέση εργασίας για κάθε εν λειτουργία MW αιολικών πάρκων.

Πολλές περισσότερες από ότι οι νέοι σταθμοί ορυκτών καυσίμων (φυσικό αέριο, λιγνίτης). Για κάθε αιολικό πάρκο που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, το 30%-35% του κόστους επένδυσης παραμένει στη χώρα ως εθνική προστιθέμενη αξία. Για υδροηλεκτρικά έργα το αντίστοιχο ποσοστό της εθνικής προστιθέμενης αξίας ξεπερνά το 80%.

Το αντίστοιχο για ένα συμβατικό σταθμό ορυκτών καυσίμων είναι κάτω από 15%. Το όφελος αυτό συνεχίζεται διαρκώς επί 25 χρόνια, αφού οι ΑΠΕ απαλλάσσουν τη χώρα από το εισαγόμενο πετρέλαιο και το εισαγόμενο φυσικό αέριο, ενώ αντίθετα οι νέοι συμβατικοί σταθμοί την εξαρτούν ακόμα περισσότερο, με οδυνηρές συνέπειες για το Ισοζύγιο Πληρωμών και φυσικά την εκθέτουν στις διακυμάνσεις και τα παιχνίδια των διεθνών αγορών.

4. Σε ένα πλαίσιο τίμιου και ισότιμου ανταγωνισμού καυσίμων και μορφών ενέργειας, οι ΑΠΕ αποδεικνύονται πολύ φτηνές και ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Ακόμα και χώρες που έχουν ισχυρά συμφέροντα στα καύσιμα (π.χ. Η.Π.Α.), παραδέχονται ότι αν αρθούν οι θηριώδεις ασύμμετρες επιδοτήσεις που απολαμβάνει η ηλετροπαραγωγή από καύσιμα (ορυκτά και πυρηνικά), τότε η οικονομική ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ θα είναι ακόμα πιο φανερή.

5. Eιδικά για την Ελλάδα: η διατήρηση του σημερινού τρόπου πληρωμής των Α.Π.Ε., θα οδηγήσει το 2020 σε χαμηλότερο συνολικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αν επιτευχθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (αιολικά 7.500 MW, φωτοβολταϊκά 2.500 MW κλπ) από ό,τι αν δεν επιτευχθεί.

Πιο συγκεκριμένα, με διείσδυση ΑΠΕ 40% στον ηλεκτρισμό, το συνολικό μέσο κόστος ηλεκτροπαραγωγής θα είναι 99,7 €/ΜWh ενώ με διείσδυση 25% (business as usual) θα είναι 100,8 €/ΜWh .Δηλαδή, η απρόσκοπτη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 2020 θα αποβεί σε όφελος του Έλληνα καταναλωτή, σε αντίθεση με ό,τι κατά καιρούς υποστηρίζουν οι διάφοροι αντιδρώντες.

6. Το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. όπως υπολογίζεται σήμερα οδηγεί σε υπερβολική και τεχνητή υπερτίμησή του. Ο καταναλωτής πληρώνει λεφτά τα οποία δεν διατίθενται υπέρ των ΑΠΕ αλλά χάνονται στον καιάδα των τραγικών στρεβλώσεων της αγοράς. Αν όλα τα λεφτά που πλήρωσε ο καταναλωτής τα τρία τελευταία χρόνια ως Ειδικό Τέλος ΑΠΕ διοχετεύονταν  υπέρ των Α.Π.Ε. μόνο, ο ΔΕΣΜΗΕ δεν θα είχε κανένα έλλειμμα.

Αυτός ο στρεβλός τρόπος υπολογισμού πρέπει να διορθωθεί.Επομένως από τη σχετική συζήτηση που έχει προκληθεί το μόνο που μένει είναι ένα: Η αύξηση της αβεβαιότητας και η ένταση του αντιεπενδυτικού κλίματος στη χώρα μας, εις όφελος όσων αισθάνονται ότι απειλούνται από τις Α.Π.Ε. δηλαδή των ορυκτών καυσίμων.

econews

Σχόλια