Ανακύκλωση για να αποφύγουμε μια παγκόσμια κρίση πόρων

1
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των ΗΕ για το Περιβάλλον, δρομολόγησε δύο σημαντικές εκθέσεις στις οποίες γίνεται έκκληση για ριζικές μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους σπανίζοντες πόρους.

Στην πρώτη έκθεση εμφαίνονται οι τεράστιες δυνατότητες αύξησης των ρυθμών ανακύκλωσης μετάλλων. Μόνο 18 μέταλλα ανακυκλώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και η ανακύκλωση της πλειονότητάς τους δε φθάνει ούτε καν το 1%.

Στη δεύτερη έκθεση, η οποία υπεβλήθη προηγουμένως στην Επιτροπή των ΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη στις 18 Μαΐου, υπογραμμίζεται η ανάγκη ριζικής αποσύνδεσης, ούτως ώστε να αποφευχθεί μια παγκόσμια κρίση πόρων μέχρι το 2050, ενώ περιλαμβάνονται επιστημονικά σενάρια για τη μελλοντική κατανάλωση πόρων. Οι δύο εκθέσεις, οι οποίες συνδυάστηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή Πόρων, καλούν τους νομοθέτες και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να βρουν τρόπους περιορισμού της χρήσης πόρων και αύξησης της ανακύκλωσης. Η δημοσίευσή τους στην Πράσινη Εβδομάδα ανοίγει τον δρόμο για τον επικείμενο «οδικό χάρτη για μια Ευρώπη που θα αξιοποιεί αποδοτικά τους πόρους».

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε: «Οι εκθέσεις αυτές υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη στροφής προς μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, οικονομία. Σκιαγραφούν με σαφήνεια τα τεράστια προβλήματα που μας περιμένουν, είμαι όμως πεπεισμένος ότι μπορούμε να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Η Επιτροπή ολοκληρώνει έναν «οδικό χάρτη προς μια Ευρώπη που θα αξιοποιεί αποδοτικά τους πόρους», όπου καθορίζεται ένα χρονοδιάγραμμα μετασχηματισμών και προλειαίνεται το έδαφος για τα επόμενα βήματα. Χρειάζεται τώρα να γίνει ένας αποτελεσματικός διάλογος με τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι θα απαιτηθούν σημαντικές αποφάσεις σε τομείς όπως είναι η φορολογική μεταρρύθμιση και η κατάργηση αναποτελεσματικών επιχορηγήσεων. Χαιρετίζω επίσης την έκκληση για εστίαση της προσοχής στην ανακύκλωση.»

Ανακύκλωση μετάλλων

Παρά τις ανησυχίες της βιομηχανίας για τη σπανιότητα και τις υψηλές τιμές, μόνο το ένα τοις εκατό περίπου ορισμένων στρατηγικής σημασίας μετάλλων υψηλής τεχνολογίας ανακυκλώνονται σήμερα. Οι υπόλοιπες ποσότητες απλώς απορρίπτονται και καταλήγουν στο τέλος του κύκλου ζωής κάποιων προϊόντων. Η νέα έκθεση επισημαίνει ότι χωρίς να επιτελεσθούν ριζικές αλλαγές στις εν λόγω πρακτικές, μέταλλα σπανίων γαιών κρίσιμης σημασίας, υψηλής εξειδίκευσης και σπανιότητας θα μπορούσαν να καταστούν κατά βάσιν απρόσιτα για την σύγχρονη τεχνολογία. Μέταλλα όπως ο σίδηρος και χάλυβας, ο χαλκός, το αλουμίνιο, ο μόλυβδος και ο κασσίτερος, αντιθέτως, γνωρίζουν ρυθμούς ανακύκλωσης μεταξύ 25 τοις εκατό και 75 τοις εκατό συνολικά, μολονότι σε ορισμένες αναπτυσσόμενες οικονομίες οι αναλογίες είναι χαμηλότερες.

Η προώθηση των ποσοστών ανακύκλωσης μέσω της βελτίωσης των συστημάτων συλλογής και των υποδομών ανακύκλωσης, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, τόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σημαντικό αριθμό πράσινων θέσεων εργασίας. Η ανακύκλωση μετάλλων είναι μεταξύ δύο και δέκα φορές περισσότερο αποδοτική από ενεργειακής πλευράς απ’ ό,τι η σύντηξη μετάλλων από παρθένα μεταλλεύματα, σύμφωνα με την έκθεση.

Έκθεση για την αποσύνδεση

Στην έκθεση για την «Αποσύνδεση της χρήσης φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οικονομική ανάπτυξη» διαπιστώνεται ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα, η κατανάλωση πόρων ενδέχεται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2050, με αποτέλεσμα η ετήσια κατανάλωσή τους να ανέρχεται σε 140 δισεκατομμύρια τόνους ανόργανων υλών, μεταλλευμάτων, ορυκτών καυσίμων και βιομάζας. Δεδομένου ότι σαφέστατα αυτό δεν είναι δυνατό, η λύση συνιστάται στην «αποσύνδεση» της οικονομικής ανάπτυξης από τους ρυθμούς κατανάλωσης φυσικών πόρων, μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων. Προτείνονται τρία σενάρια, εκ των οποίων το πλέον φιλόδοξο προβλέπει τον περιορισμό, στον ανεπτυγμένο κόσμο, της κατά κεφαλήν χρήσης κατά δύο τρίτα, από τα τρέχοντα επίπεδα των 16 τόνων ετησίως, ενώ οι άλλες χώρες παραμένουν στα σημερινά επίπεδα. Τότε, η κατανάλωση πόρων θα μπορούσε να παραμείνει στα επίπεδα του 200.

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. για να μειωθούν οι συσκευές που καταλήγουν στα σκουπίδια,(3 στίς 4 για την Ελλάδα καταλήγουν αναμεσα στα αλλα σκουπιδια!) σας κάνω γνωστό οτι η νέα μικρή εταιρεία Free-Recycle με έδρα στο Μαρούσι,παραλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για ανακύκλωση,απο τον χώρο σας.
Καλέστε στο 2108064402 και θα έρθει κατόπιν ραντεβού το φορτηγό μας.Αδειοδοτημενη εταιρεία και με σύμβαση με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.Θα ήταν θαυμάσιο να το δημοσιεύατε στον “τοιχο’σας! thx.
    
www.free-recycle.gr -2108064402

Comments are closed.