Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα από το Δήμο Πειραιά

0
466

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η Δημοτική Αρχή Πειραιά, προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, εισηγήθηκε και ψηφίστηκε με διευρυμένη πλειοψηφία, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η συμμετοχή του Δήμου, στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθηνών – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε την ανάγκη προστασίας των πολιτών από τα αδέσποτα ζώα, αλλά και των αδέσποτων ζώων, που κινδυνεύουν από τα διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης.

Στόχος μας είναι, να αποκτήσει ο Πειραιάς δική του υποδομή για την παροχή φροντίδας στα αδέσποτα σκυλιά και τα άτυχα αυτά ζώα, να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, είπε χαρακτηριστικά, ο κ. Μιχαλολιάκος.

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Κορίνα Λαουλάκου, στην εισήγησή της, τόνισε:
«Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πολλά και δυσεπίλυτα και σίγουρα δεν απασχολούν μόνο την πόλη μας.

Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύθηκε το έτος 1983, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών διαδημοτικών προβλημάτων, την παροχή συμβουλών και την εκπόνηση μελετών, έργων και ερευνητικών προγραμμάτων.

Σήμερα εκπροσωπεί 18 Καλλικράτειους Δήμους και, όπως αναγράφεται στο από 29-4-2011 σχετικό έγγραφό του, προσπαθεί να συμβάλει στη διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων – μελών του με δράσεις, όπως είναι: η αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Σχιστού (Χ.Α.Δ.Α.), ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης για τα ζώα συντροφιάς, το φωτοβολταϊκό πάρκο Σχιστού, η ανακύκλωση και αξιοποίηση του νερού της Ψυτάλλειας, η αντιμετώπιση περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες.

Ο Δήμος Πειραιά αρχικά με την υπ’ αριθμόν 60/4-2-1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του συμμετείχε στον ανωτέρω Σύνδεσμο ακολούθως όμως, με την υπ’ αριθμόν 11/21-1-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, αποχώρησε απ’ αυτόν.

Σήμερα ο Δήμος μας, μεταξύ άλλων σοβαρών προβλημάτων, οφείλει ν’ αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, το οποίο καθημερινά διαπιστώνουμε όλοι μας. Βάσει του ισχύοντα υπ’ αριθμόν 3170/2003 Νόμου άρθρο 7 «Αρμόδιοι για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων είναι οι δήμοι….

Οι δήμοι συγκροτούν τα συνεργεία περισυλλογής από άτομα, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην αιχμαλωσία των ζώων και κατέχουν τις τεχνικές χειρισμού τους».

Ο Δήμος Πειραιά δε διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή για να υλοποιήσει τα όσα ορίζει ο νόμος.

Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος διαδραματίζουν τα ζωοφιλικά σωματεία και οι εθελοντές.

Όμως, δεν αρκεί αυτό για να κυκλοφορούμε στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης μας χωρίς το φόβο της επίθεσης από κάποιο αδέσποτο ζώο αλλά και τα άτυχα αυτά ζώα να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουμε άμεσα και οργανωμένα το πρόβλημα αυτό, θεωρώ ότι πρέπει ν’ αποφασίσουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στον ανωτέρω Σύνδεσμο, για να κάνουμε χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών και υποδομών του, αφού, εκτός των άλλων, το ΔΙΚΕΠΑΖ είναι το μοναδικό κέντρο φροντίδας των αδέσποτων με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και οργάνωση για τη φροντίδα και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων από την περισυλλογή τους μέχρι την τελική διάθεσή τους.

Το κόστος συμμετοχής του Δήμου μας στον ανωτέρω Σύνδεσμο, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 311/3-5-2011 έγγραφο του Συνδέσμου αυτού, ανέρχεται σε 0,58 ευρώ ανά κάτοικο με βάση την απογραφή του πραγματικού πληθυσμού του έτος 2001.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 248/16-5-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης – Τμήμα Διοικητικού του Δήμου Πειραιά ο πραγματικός πληθυσμός κατά την απογραφή του 2001 ανέρχεται σε 175.697 κατοίκους.

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2011 έχουν προβλεφθεί κωδικοί που αφορούν στην περισυλλογή και διακίνηση αδέσποτων σκύλων, παροχή υπηρεσιών για τη φροντίδα αδέσποτων σκύλων και εισφορά στο Σύνδεσμο Δήμων περιοχών Πειραιά και Δυτικής Αττικής για το περιβάλλον».

 

econews

Σχόλια