Αγρίνιο: αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αγγελοκάστρου

0
0

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Ένα έργο ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, η «αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων δημοτικής ενότητας Αγγελόκαστρου», οδεύει προς υλοποίηση από το Δήμο Αγρινίου, μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», ο προϋπολογισμός του έργου είναι 186.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΠΕΡΑΑ.

Το έργο θα κατασκευαστεί στη θέση «Ραγκαβάς» και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή η αποκατάσταση περιλαμβάνει :

α) Απομάκρυνση των υπολειμμάτων των ΑΣΑ με εκσκαφή τους, φόρτωση και μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Στράτου

β) Συλλογή των διασκορπισμένων στον ευρύτερο χώρο απορριμμάτων και εναποθέτησή τους στον ΧΥΤΑ Στράτου

γ) Συμπλήρωση της κάλυψης με φυτική γη

δ) Εμποδισμό εισόδου στον ΧΑΔΑ με αποκλεισμό της οδού πρόσβασης με την τοποθέτηση δύο θυρών στην είσοδο και έξοδο της οδού.

ε) Τοποθέτηση ενημερωτικών απαγορευτικών πινακίδων.

 

econews

Σχόλια