Πυρηνική ενέργεια: δοκιμές αντοχής στους ευρωπαϊκούς αντιδραστήρες

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώθηκαν σήμερα τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι δοκιμές αντοχής (stress test) των πυρηνικών αντιδραστήρων. Η Ευρώπη θα γίνει πιο ασφαλής από πλευράς πυρηνικής ενέργειας με την πραγματοποίηση αυτών των δοκιμών.

Η Ελλάδα με την υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας συνέβαλε στη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας.

Επισημαίνονται τα εξής ιδιαίτερα σημεία εθνικού ενδιαφέροντος:

*Αυστηροί έλεγχοι της αντισεισμικής αντοχής των πυρηνικών εγκαταστάσεων.
*Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των δοκιμών που ξεκινούν άμεσα, μέχρι το τέλος της χρονιάς.
*Λεπτομερής προσδιορισμός και χρονοδιάγραμμα για αξιολόγηση από ομότιμους, δηλαδή για την αξιολόγηση από άλλες χώρες των εθνικών εκθέσεων των δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν (peer review).
*Ρητή αναφορά στην επέκταση των δοκιμών αντοχής και στις γειτονικές χώρες που δεν είναι κράτη- μέλη της ΕΕ.

Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη- μέλη θα εξετάσουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν από απειλές που προέρχονται από ανθρώπινες ενέργειες και ατύχημα (τρομοκρατικές ενέργειες, συντριβή αεροσκαφών, κ.α.)

Ταυτόχρονα, στη Βιέννη σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των κρατών- μελών της ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια, όπου υιοθέτησαν μία υπουργική διακήρυξη με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου για το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την παροχή ασφαλούς και βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, χωρίς εξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια.

Την Ελλάδα εκπροσωπούσε ο Έλληνας Πρέσβης στην Βιέννη, Παναγιώτης Ζωγράφος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Χρήστος Χουσιάδας.

Οι Επικεφαλήςτων Αντιπροσωπειών εξέφρασαν την άποψη ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι συμβατή με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και ότι δεν παρέχει μια βιώσιμη λύση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επανέλαβαν τη βαρύτητα που έχουν θέματα ασφάλειας του περιβάλλοντος, καθώς και την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ πυρηνικών και μη πυρηνικών κρατών για την αξιολόγηση των κινδύνων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αναβάθμιση της ετοιμότητας και του συντονισμού για την αντιμετώπιση της πυρηνικής έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, υιοθετήθηκε η ελληνική άποψη ότι οι γειτονικές χώρες που δεν είναι κράτη- μέλη της ΕΕ θα πρέπει να υποστούν τις ίδιες αυστηρές δοκιμές για υπάρχουσες και για μελλοντικές εγκαταστάσεις.

Κλείνοντας, συμφωνήθηκε ότι η επόμενη συνάντηση της ομάδας των χωρών αυτών θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στην Αθήνα. Οι χώρες που υποστήριξαν τη δήλωση είναι: Ελλάδα, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λετονία.

econews, YΠΕΚΑ

Σχόλια