Έρευνα αγοράς για «πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες από το ΥΠΕΚΑ

0
180

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στη διεξαγωγή έρευνας στην ελληνική αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες με χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Στόχος της έρευνας είναι η αποτίμηση του βαθμού ετοιμότητας της ελληνικής αγοράς για την εισαγωγή πράσινων προδιαγραφών κατά τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων ενώ τα στοιχεία που θα προκύψουν θα συντελέσουν στην κατάρτιση ενός ειδικού ευρετηρίου.

Παράλληλα τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων που έχουν ως σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δημοσίου και την παράλληλη τόνωση της αγοράς πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η έρευνα καλύπτει όλο το φάσμα της αγοράς και οι ενδιαφερόμενοι, παραγωγοί, αντιπρόσωποι και μεταπωλητές μπορούν να συμμετέχουν συμπληρώνοντας τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=749&language=el-GR, αλλά και στις κεντρικές ιστοσελίδες των συναρμόδιων υπουργείων.

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2011.

econews

Σχόλια