Μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο Πρεσπών

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Ολοκληρώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών η διαδικασία ένταξης του έργου «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Πρεσπών στο μέτρο 125 του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Ota.gr, το εν λόγω έργο αποσκοπεί στη βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής της γεωργίας και δασοκομίας.

Αναλυτικότερα, η μελέτη στοχεύει στη στη μετατροπή του υφιστάμενου ανοιχτού δικτύου άρδευσης, ανατολικά της Μικρής Πρέσπας, έκτασης 16.500 στρεμμάτων, σε κλειστό αρδευτικό δίκτυο και έχει προϋπολογισμό 1.150.000 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του, το έργο θα έχει συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ευρύτερης περιοχής, στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης, στη μείωση του κόστους παραγωγής των τοπικών προιόντων.

Η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη, στο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης μιας από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας.

 

econews

Σχόλια