ΧΥΤΑ Γραμματικού: νέα προσφυγή από το Δήμο Μαραθώνα

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση για απαλλοτρίωση ακινήτων έκτασης περίπου 74,5 στρεμμάτων, ζητά ο Δήμος Μαραθώνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πρόκειται για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία κηρύχθηκε απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης προς το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στο Γραμματικό.

Ειδικότερα, ο Δήμος Μαραθώνα καταγγέλλει ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση παραβιάζει το άρθρο 17 του Συντάγματος και το Ν. 2882/2001, καθώς δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη βεβαίωση για το μέγεθος της δαπάνης που θα απαιτεί για την απαλλοτρίωση, τον τρόπο κάλυψής της και τον κωδικό εξόδου από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επιπλέον, ο Δήμος υποστηρίζει ότι παραβιάζεται ο Ν. 2882/2001, καθώς πριν από την απαλλοτρίωση δεν ζητήθηκε η γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ παραβιάζεται και ο Ν. 3463/2006, αφού δεν ζητήθηκε η γνώμη του Δήμου Μαραθώνα ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως των Δήμων της περιφέρειας.

Μεταξύ άλλων, ο Δήμος Μαραθώνα επισημαίνει ότι δεν έχουν οριοθετηθεί τα δύο ρέματα που διασχίζουν το χώρο στον οποίο θα κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ και ήδη έχουν ξεκινήσει οι επιχωματώσεις τους, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει πλημμύρες.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα τονίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εκτιμηθεί οι κίνδυνοι από τη λειτουργία και κατασκευή του ΧΥΤΑ λόγω των ρεμάτων, ενώ παραβιάζεται και το άρθρο 24 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι «το κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορέματα στη φυσική τους κατάσταση».

Τέλος, ο Δήμος αναφέρει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου είναι αντισυνταγματική, καθώς οκτώ χρόνια μετά την έκδοση του Ν. 3164/2003 δεν μπορεί να θεμελιωθεί ο «έκτακτος χαρακτήρας» του έργου που επικαλέστηκε η Πολιτεία.

econews

Σχόλια