Ρυθμιστικό Βόλου: παρουσίαση του σχεδίου

0
94

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήματος Βόλου, παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Σηφουνάκης στους βουλευτές, τους Εκπροσώπους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, σε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ.

Ο κ. Σηφουνάκης  επεσήμανε ότι «το  Ρυθμιστικό Σχέδιο του οικιστικού συγκροτήματος του Βόλου αποτελεί ένα μέρος του συνολικού προγράμματος του Υπουργείου που περιλαμβάνει τη σύνταξη ανάλογων μελετών για τους εθνικούς αστικούς πόλους Λάρισας, Ιωαννίνων, Πάτρας και Ηρακλείου».

Τόνισε ότι οι προτάσεις του Ρυθμιστικού  αναφέρονται στα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών δήμων του Βόλου, του Ρήγα Φεραίου (πρώην Βελεστίνου) και του Αλμυρού, ενώ σημείωσε πως η «μελέτη  έχει ολοκληρωθεί, έχουν ακολουθηθεί όλες  οι προβλεπόμενες συμμετοχικές διαδικασίες με τους τοπικούς φορείς και τις κεντρικές υπηρεσίες, σε όλα τα στάδια της μελέτης προκειμένου υπάρξει η κατά το δυνατό ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση για τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος».

Επεσήμανε πως το αντικείμενο του Ρυθμιστικού Σχεδιασμού είναι η στρατηγικού χαρακτήρα προσέγγιση της δομής και των προβλημάτων του μελετώμενου περιφερειακού αστικού κέντρου, προσδιορίζει τους στόχους, τις κατευθύνσεις πολιτικής, τις προτεραιότητες, τα προγράμματα και τα μέτρα που προβλέπονται ως αναγκαία για:

–  Τη χωροταξική οργάνωση της περιοχής με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
–  Τη βελτίωση της οικιστικής οργάνωσης.
–  Την προστασία του περιβάλλοντος.
–   Τη γενικότερη ανάπτυξη της πόλης και η ανάδειξη του ρόλου της σε επίπεδο Περιφέρειας και εθνικών αξόνων ανάπτυξης

Αναφερόμενος ειδικότερα στους στρατηγικούς στόχους του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου επεσήμανε ότι αφορούν:
– Στην  ενίσχυση της δυναμικής  του διπόλου Βόλου-Λάρισας ώστε η περιοχή των δύο αστικών πόλων να θεωρηθεί μητροπολιτική στην κλίμακα του ελληνικού χώρου με την ενίσχυση των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων των δύο αστικών κέντρων, την υποστήριξη της συμπληρωματικότητάς  τους σε πεδία που τους προσδίδουν ευρύτερη ακτινοβολία.
– Στην  ανάδειξη του Λιμανιού σε πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή που επιτυγχάνεται μόνον όταν από τη λειτουργία του δεν διαταράσσονται περιβαλλοντικά, αφ’ ενός το κλειστό και εύθραυστο σύστημα του Παγασητικού Κόλπου και αφ’ ετέρου το αστικό συγκρότημα της πόλης του Βόλου (εμπορευματικός, τουριστικός λιμένας).
–  Στην  παρουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, όπου και η έδρα του, καθώς και η λειτουργία των Ερευνητικών Ιδρυμάτων αποτελούν πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή.
– Στη  Μεταποιητική δραστηριότητα που έχει ισχυρή παράδοση στην περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου και  η οποία χαρακτηρίζεται από το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία ως περιοχή με πολύ υψηλή προτεραιότητα (βαθμός 3, ο υψηλότερος της χώρας) για την άσκηση χωρικής πολιτικής  στον τομέα. Διαθέτει χαρακτηριστικά κλάδων μεταποίησης με υψηλή προστιθέμενη αξία και προοπτικές συνέργειας με άλλες, σχετιζόμενες με αυτούς δραστηριότητες σε άλλους τομείς.
–       Στην επίτευξη της χωρικής συνοχής.

Στη σύσκεψη όπου έγινε η παρουσίαση των προτάσεων για το Ρυθμιστικό του Βόλου μετείχαν οι βουλευτές Ρ. Ζήση (Αντιπρόεδρος της Βουλής,  ΠΑΣΟΚ), Κ. Καρτάλης (ΠΑΣΟΚ), Αθ. Νάκος (Ν.Δ), Απ. Νάνος (Κ.Κ.Ε.), ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Δημ. Αλεξόπουλος, ο Δήμαρχος Βόλου Π. Σκοτεινιώτης, η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Λαϊτσου, ο Δήμαρχος Αλμυρού Ευ. Χατζηκυριάκος, ο Αντιδήμαρχος Ρήγα Φεραίου Νικόλαος Μπομπότας.

econews

Σχόλια