Φωτοβολταϊκά: νέα εγκατάσταση σε στέγη κτηρίου ιδιώτη από την Heliosres

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

H Heliosres, συνεχίζοντας την πολύ επιτυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 76ου οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη κτηρίου ιδιώτη, στο Μαρούσι Αττικής.

Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών, συνολικής ισχύος 570 kWp, υλοποιήθηκαν εξ΄ολοκλήρου από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικού της Heliosres.

Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά συστήματα αναμένεται να παράγουν σε ετήσια βάση περίπου 855.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή περίπου 727 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Είναι γνωστό ότι το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να επενδύσουν στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10 kWp.

Οι συγκεκριμενες επενδύσεις έχουν σημαντικές αποδόσεις επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων και ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον μας.

econews

Σχόλια