Αχελώος: συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την εκτροπή

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ξεκίνησε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η συζήτηση για το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλείται να απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης υδάτινων πόρων και, κυρίως, για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου είναι ένα «ευρείας κλίμακας έργο, το οποίο δεν αποσκοπεί μόνον στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην ύδρευση ορισμένων αστικών περιοχών της Θεσσαλίας».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει επίσης ότι το έργο «έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Έχουν ασκηθεί πολλές προσφυγές από περιβαλλοντικές οργανώσεις, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και από εμπλεκόμενους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με αίτημα την ακύρωση των διαδοχικών υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί προς έγκριση του εν λόγω έργου».

econews

Σχόλια