Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη: νέα περιβαλλοντική μελέτη

0
37

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Νέα μελέτη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΚΠΕ) για το έργο του αγωγού αργού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, υπεβλήθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress.gr, η ΤΒΡ αναθεώρησε την προηγούμενη πρόταση του 2009, η οποία ευνοούσε τα SPM (Πλωτήρες Μονού Σημείου Πρόσδεσης για τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης ανοιχτής θαλάσσης) και αντί αυτού προτείνει μια βελτιωμένη λύση του προβλήτα (Jetty) για εκφόρτωση στην περιοχή του κόλπου του Μπουργκάς.

Η λύση των SPM είχε στην αρχή προτιμηθεί διότι μπορούν να τοποθετηθούν εκτός των περιοχών Natura 2000 στην εξωτερική περιοχή του κόλπου.

Μετά από σειρά διαβουλεύσεων με τις Βουλγαρικές Αρχές περιβαλλοντικές και άλλες αρμόδιες, ο αρχικός σχεδιασμός του Jetty εκπονήθηκε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και βελτιώθηκε περαιτέρω.

Ακόμη, ορίστηκαν βελτιωμένα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων. Ως αποτέλεσμα η ΤΒΡ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ρίσκο για τις περιοχές Natura 2000 είναι εντός αποδεκτού επιπέδου, εφόσον κατάλληλα μέτρα ελέγχου θα τεθούν σε εφαρμογή.

Η κοινοπραξία Transbalkan Pipeline, αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη λύση του Jetty είναι ότι οι εγκαταστάσεις είναι δίπλα στο λιμάνι του Rosenets –βιομηχανική περιοχή– το οποίο θα επιτρέψει τη συνένωση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μεταφορών.

Ο Vladislav Emelyanov, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΤΒΡ δήλωσε ότι «σκοπεύουμε να φτιάξουμε ένα έργο που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι Βουλγαρικές περιβαλλοντικές αρχές.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η βελτιωμένη μελέτη του προβλήτα για τη Βουλγαρία είναι η βέλτιστη λύση για τις αρχές, το κοινό και το ίδιο το έργο».

Οι Μελέτες Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκπονήθηκαν σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, καθώς και με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και πρακτικές για περιβαλλοντικές και κοινωνικές εκτιμήσεις.

 

econews

Σχόλια