ΥΠΕΚΑ: πρόγραμμα για τη ρύπανση στη Δυτική Αττική

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η άμεση εκπόνηση Ειδικού Επιχειρησιακού  Προγράμματος για τη Δυτική Αττική αποφασίστηκε σε σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνας Μπιρμπίλη, του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, Άρη Αλεξόπουλου, του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Ανδρέα Ανδρεαδάκη, της Ειδικής Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαργαρίτας Καραβασίλη, της Αντιπεριφερειάρχου, Σταυρούλας Δήμου και του Βουλευτή Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Λάμπρου Μίχου.

Το Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Αττικής θα διαμορφωθεί με βάση τις προτάσεις που κατέθεσε κοινή ομάδα εργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το ΥΠΕΚΑ και θα εστιάζει στους ακόλουθους άξονες:

– Εντοπισμός ρυπασμένων εδαφών κατόπιν εδαφοχημικών και υδροχημικών μελετών.
– Εντοπισμός κύριων σημειακών πηγών παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων.
– Παράνομες αποθέσεις επικινδύνων και τοξικών αποβλήτων, συλλογή και μεταφορά τους σε χώρους ασφαλούς διάθεσης, απομάκρυνση μπαζών και αποκατάσταση τοπίου.

Η απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη μελέτη και υλοποίηση των δράσεων θα διασφαλιστεί με την ένταξη του προγράμματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Το ακριβές ύψος της χρηματοδότησης θα καθοριστεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Η υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος θα παρακολουθείται από μικτή ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας Αττικής.

econews

Σχόλια