Όχι σε νέες μονάδες υδατοκαλλιέργειας στα θαλάσσια λιβάδια

0
38

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, ξεκαθάρισε ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Ιωάννης Διαμαντίδης, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Γιώργου Ανατολάκη, για τις υδατοκαλλιέργειες στον Πόρο.

Τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, γνωστά ως λιβάδια Posidonia Oceanica είναι οικότοποι που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Όπως λοιπόν σπεύδει να υπογραμμίσει ο υπουργός και οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας που είναι νομίμως εγκατεστημένες σε περιοχές με λιβάδια Posidonia Oceanica, δεν επιτρέπεται να αυξήσουν τη δυναμικότητα τους και δεν ανανεώνεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους μετά τη λήξη τους, ενώ παράλληλα επιβάλλεται η μετεγκατάσταση τους εντός μιας πενταετίας.

Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, Γιώργος Ανατολάκης, έχει εκφράσει την ανησυχία του ότι «η απόφαση της κυβέρνησης να συμπεριλάβει το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής του Πόρου στις Οργανωμένες Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, θα ανατινάξει την τοπική οικονομία και θα οδηγήσει στην καταστροφή μια μοναδική περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους».

Ο κ. Ανατολάκης έχει επίσης επισημάνει ότι με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, ο Πόρος έχει χαρακτηρισθεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, στον βυθό του έχουν ανακαλυφθεί αρχαιολογικά ευρήματα και υπάρχουν εκτεταμένα Λιβάδια Ποσειδωνίας.

Ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων πάντως στην απάντησή του σημείωσε ότι προκειμένου να εγκριθούν αιτήματα φορέων για τον καθορισμό περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη.

Επίσης, διευκρίνισε, απαντώντας στην ανησυχία του βουλευτή ότι θα πληγεί και η ερασιτεχνική αλιεία, ότι στην αλιευτική νομοθεσία δεν προβλέπεται απαγόρευση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας σε περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί μονάδες υδατοκαλλιέργειας.

Πηγή paseges.gr

 

econews

Σχόλια