Ενεργειακό αποτύπωμα: συνεργασία DS Consulting – Carbon Trust

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η DS Consulting είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία που συνεργάζεται με τη Βρετανική Carbon Trust για την υλοποίηση έργων υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprinting).

Η DS ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης, διεκπεραιώνει έργα υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος Προϊόντων και Υπηρεσιών με βάση το Πρότυπο PAS 2050. Η Carbon Trust είναι ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στην ανάπτυξη Προτύπων, εφαρμογών και Πιστοποίησης Ανθρακικών Αποτυπωμάτων.

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε σχέση με θέματα που αφορούν το περιβάλλον αυξάνει συνεχώς και η τεκμηριωμένη επίδειξη κοινωνικής ευθύνης για μια επιχείρηση είναι η πραγματική μείωση των εκπομπών άνθρακα που παράγονται από τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της.

Η μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος με βάση το Σύστημα Πιστοποίησης της Carbon Trust σημαίνει ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεσμεύεται να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες δράσεις προκειμένου να επιτύχει το στόχο αυτό. Το Πρότυπο PAS 2050 και το Σύστημα Πιστοποίησης της Carbon Trust είναι από τα ελάχιστα τα οποία δε λαμβάνουν υπόψη στη μείωση του Αποτυπώματος την αντιστάθμιση ρύπων (offsetting).

Συνεπώς, κάθε μείωση που επιτυγχάνει μια επιχείρηση αντιπροσωπεύει πραγματικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της με τελικό στόχο την προστασία το περιβάλλοντος.

Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος από τη DS Consulting και η πιστοποίηση του έργου από την Carbon Trust δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να:

*Αναγνωρίσουν τις διεργασίες και τους πόρους που συμβάλλουν περισσότερο στο Ανθρακικό Αποτύπωμα και συνεπώς να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων

*Ενισχύσουν τη φήμη της εταιρείας και των σημάτων τους με την επίδειξη ουσιαστικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

*Προσεγγίσουν νέες Αγορές

*Προστατεύσουν το περιβάλλον και να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή

econews

Σχόλια