Συνέδριο Υδροβιολογίας – Αλιείας στο Βόλο 9 με 11 Ιουνίου

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας διοργανώνουν το τέταρτο Συνέδριο Υδροβιολογίας – Αλιείας στο Βόλο από 9 έως 11 Ιουνίου 2011.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα δοθεί η δυνατότητα παρουσίασης ερευνητικών πειραματικών εργασιών,  που εστιάζονται στην υδρόβια παραγωγή και στα προϊόντα της. Θα γίνουν εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες, προφορικές (oral)  και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters).  Το περιεχόμενό τους θα αφορά αποκλειστικά τα αντικείμενα του Συνεδρίου στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι εξελίξεις του κλάδου. Επίσης, το Συνέδριο στοχεύει να φέρει σε επαφή τους παραγωγικούς φορείς της χώρας με την επιστημονική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες: http//:www.apae.uth.gr./conferences

Σχόλια