Καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πυρκαγιών

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές των διοικητικών ορίων του Δήμου Περιστερίου ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόσταση 100 μέτρων, πρέπει να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες τους, στο πλαίσιο της αποφυγής πυρκαγιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας Στυλιανός Κανέλλος, σε εφαρμογή της υπ” αριθμ. 4 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 724 τ. Β/22.12.1987) που αφορά στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κάνει γνωστό στους ιδιοκτήτες ή στους μη οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές των διοικητικών ορίων του Δήμου Περιστερίου ή κοντά σε αυτές και μέχρι αποστάσεως 100 μέτρων, να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των υπόχρεων στα ανωτέρω, ο Δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγραφος 26 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», δύναται να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων με επιβάρυνση αυτών, ενώ οι παραβάτες θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επισημαίνεται ότι στους χώρους που αναφέρεται το παραπάνω, απαγορεύεται το άναμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου, ήτοι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

econews

Σχόλια