Εκδήλωση με θέμα το περιβάλλον από το ΥΠΕΚΑ στις 20 Μαΐου

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και το το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Το Περιβάλλον στην Ελλάδα μέσα από την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος SOER 2010, δυνατότητες και προοπτικές συμμετοχής των πολιτών στη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας» την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 και ώρα 10.00.

Πρόγραμμα

9:45 – 10:15 Προσέλευση – Εγγραφές

10:15 – 10:30 Η Διάχυση της Πληροφορίας προς μια Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ομιλητής: Τίνα Μπιρμπίλη, Υπουργός ΠΕΚΑ

10:30 – 11:00 Έκθεση SoER 2010 – το έργο τoυ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος,
προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα

Ομιλητής: Jacqueline McGlade, Διευθύντρια Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

11:00 – 11:15 Η πορεία προς τον διαμοιρασμό Πληροφοριών για το Περιβάλλον μέσω
διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων – ο διαδικτυακός τόπος «geodata.gov.gr»

Ομιλητής: Καλλιόπη Πεδιαδίτη, Συνεργάτης Υπουργού ΠΕΚΑ

11:15- 11:30 Δημιουργώντας την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ελλάδα

Ομιλητής: Γιώργος Μουτεβελής, Πρόεδρος Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας

11:30- 11:45 Το πλαίσιο για μια Έκθεση Βιωσιμότητας

Σχόλια