ΧΑΔΑ: ομάδα έργου για την παύση της λειτουργίας τους

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου, για την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογής των μέτρων που απαιτούνται για την άμεση παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), προχωρά η κυβέρνηση, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.

Πρόεδρος της πενταμελούς Ομάδας Έργου ορίστηκε ο Θανάσης Κανταρτζής, γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ επισημαίνεται ότι τα μέλη της θα εκτελέσουν το έργο τους χωρίς αποζημίωση.

econews

Σχόλια