Μικρά υδροηλεκτρικά: καλύτερη αξιοποίηση ζητούν Μητσοτάκης-Καλαφάτης

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της μικροϋδροηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας ζήτησαν από το ΥΠΕΚΑ, ο Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Σταύρος Καλαφάτης.

Οι κκ.Μητσοτάκης και Καλαφάτης προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Η δυναμικότερη διείσδυση όλων των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας. Ειδικά το ενεργειακά αξιοποιήσιμο μικροϋδροδυναμικό της χώρας μας είναι πάνω από 1500 MW και θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να αντικαταστήσει σε εύλογο χρόνο ένα ικανό μέρος ρυπογόνων μονάδων.

Παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν χιλιάδες μικροϋδροηλεκτρικά και η γεωμορφολογία της Ελλάδας ευνοεί την ανάπτυξή τους, ο τομέας αυτός παραμένει μέχρι σήμερα εξαιρετικά αδύναμος και ουσιαστικά αναξιοποίητος.

Εκτός από την δαιδαλώδη και πολύχρονη διαδικασία χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης τέτοιων έργων, την κατάσταση στον τομέα των μικρών υδροηλεκτρικών ήρθε να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο η πρόσφατη υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης 518/5.4.2011.

Η εν λόγω απόφαση, στην οποία τίθενται ειδικά κριτήρια χωροθέτησης (μήκος εκτροπής, οικολογική παροχή κ.λπ.) αμφίβολης λειτουργικότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης, κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα επενδύσεις 50 περίπου ώριμων έργων και να αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη των μικρών υδροηλεκτρικών στη χώρα μας.

Ο κλάδος των μικρών υδροηλεκτρικών έχει αναστατωθεί και υπάρχει διάχυτη ανησυχία για το μέλλον του. Γι’ αυτό και το ΥΠΕΚΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει την κατεύθυνση και την πολιτική του για έναν εξαιρετικά σημαντικό κλάδο που μπορεί να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της καθαρής ενέργειας στη χώρα μας».

econews

Σχόλια