ΡΑΕ: στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και ιδιώτες προμηθευτές

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

«Πράσινο φως» ανάβει η ΡΑΕ με τις προτάσεις που ετοιμάζεται να καταθέσει, για την άρση των εμποδίων που φράζουν την είσοδο σε ιδιώτες προμηθευτές να παρέχουν και στην πράξη Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) σε ευάλωτες ομάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο energypress.gr, πρόκειται για μια σειρά από προβλήματα που δυσκολεύουν την εφαρμογή του φθηνότερου κατά 20-30% τιμολογίου προς οικονομικά ασθενείς ομάδες (άτομα με χαμηλό εισόδημα, ανέργους, τρίτεκνους, κλπ), με κυριότερο τον ετεροχρονισμό στην απόδοση του ανταλλάγματος.

Το γεγονός δηλαδή ότι η όποια αποζημίωση για την παροχή Κοινωνικού Τιμολογίου προσέφερε φέτος κάποιος προμηθευτής, θα του καταβληθεί το 2012.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αν και έχει θεσπιστεί από το 2008, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στις αρχές του 2011, συναντώντας πολλά εμπόδια.

Μπορεί το κόστος του ΚΟΤ, να εντάχθηκε στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), δηλαδή το αντάλλαγμα προς όσους παρέχουν ΚΟΤ να καταβάλλεται μέσω της αποζημίωσης για τις ΥΚΩ, ωστόσο ακόμη δεν έχει καθοριστεί η ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού του.

Επίσης, αν ακολουθηθεί η ίδια προσέγγιση που ισχύει και για τις άλλες ΥΚΩ (π.χ. παροχή έκπτωσης στους πολύτεκνους και κατοίκους μη διασυνδεδεμένων νησιών), τότε, η όποια αποζημίωση για την παροχή Κοινωνικού Τιμολογίου που προσέφερε φέτος κάποιος προμηθευτής, θα καταβληθεί του χρόνου.

Αυτό σημαίνει πως ο προμηθευτής καλείται έμμεσα να χρηματοδοτήσει την παροχή της έκπτωσης στο ΚΟΤ, δημιουργώντας στην εταιρεία σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ προτείνει η αποζημίωση προς τους προμηθευτές του Κοινωνικού Τιμολογίου να καταβάλλεται ταυτόχρονα με την παροχή του, ώστε να την εισπράττουν την ίδια χρονική στιγμή που υφίστανται το κόστος.

Η εν λόγω πρόταση από τη μια επιλύει το πρόβλημα της ρευστότητας, αλλά από την άλλη εισάγει μια άνιση μεταχείριση του ΚΟΤ σε σχέση με τις άλλες ΥΚΩ, για την παροχή των οποίων η ΔΕΗ εισπράττει εδώ και χρόνια το αντάλλαγμα, αλλά με ένα έτος υστέρηση.

Το πλεονέκτημα βέβαια της ΔΕΗ έναντι των άλλων προμηθευτών είναι ότι έχει ήδη έσοδα από τις χρεώσεις ΥΚΩ που πληρώνουν οι πελάτες της για τις ΥΚΩ της προηγούμενης χρονιάς.

Η ΡΑΕ θεωρεί δικαιότερο ότι όλοι οι προμηθευτές Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας να εισπράττουν την αποζημίωση που τους αναλογεί την ίδια χρονιά που επιβαρύνονται με το κόστος παροχής τους.

Και προτείνει την τροποποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επανεξέτασής της με την λήξη της ρυθμιστικής περιόδου που έχει τεθεί ως και το τέλος του 2011.

Επειδή το κόστος είναι μεγάλο (γύρω στα 450 εκ. ευρώ ετησίως), προτείνεται ο επιμερισμός του απολογιστικού κόστους να γίνει σταδιακά, σε ένα βάθος 5- 10 ετών.

Έτσι, δεν θα επιβαρυνθεί σημαντικά το ετήσιο κόστος ΥΚΩ από την αλλαγή της μεθοδολογίας.

Τα εν λόγω θέματα αναμένεται να συζητηθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία πρόκειται η ΡΑΕ να θέσει τις προτάσεις της για την μεθοδολογία υπολογισμού του «Ετησίου Ανταλλάγματος για την κάλυψη του κόστους παροχής Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

Στο πλαίσιο της ίδιας διαβούλευσης, αναγνωρίζεται και η ανάγκη απλοποίησης της δομής τόσο του ΚΟΤ όσο και του τιμολογίου που ισχύει για τους Πολύτεκνους (το οποίο σήμερα παρέχει μόνο η ΔΕΗ, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητάς του).

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την κατάργηση τόσο της πάγιας χρέωσης όσο και της διαφοροποίησης της χρέωσης, ανάλογα με την παροχή ή την κατανάλωση.

econews

Σχόλια