Διπλή Ανάπλαση Βοτανικού: 8 αλλαγές περιλαμβάνει η τροπολογία

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η τροπολογία για την Διπλή Ανάπλαση στο Βοτανικό περιλαμβάνει 8 αλλαγές. Πρόκειται για ρυθμίσεις που έγιναν από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Σηφουνάκη, για τις οποίες  υπήρχαν εξαρχής ενστάσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

Στην τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του μήνα, η κυριότερη αλλαγή έχει να κάνει με την έκδοση άδειας του εμπορικού κέντρου της οικογένειας Βωβού πριν την έκδοση άδειας για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη.

Οι 8 παρεμβάσεις που έγιναν στην τροπολογία:

1. Στον 28ο στίχο (4η κατά σειρά αναφερόμενη αλλαγή του προγράμματος ανάπλασης) της σελίδας 4 της αιτιολογικής έκθεσης μετά τις λέξεις «…του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου» τίθενται οι λέξεις «και στο όμορο εμπορικό κτίριο».

2. Στο στοιχείο 5 του πίνακα της 6ης σελίδας της αιτιολογικής έκθεσης μετά τις λέξεις «…εκτός του κελύφους αυτού» τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «αφενός στο κτίριο του γηπέδου και αφετέρου στο όμορο εμπορικό κτίριο».

3. Στην υποπερ.ααα” της υποπερ.αα” της περ.β” της παρ. 1, μετά τις λέξεις «Στο γήπεδο ποδοσφαίρου» διαγράφονται οι λέξεις «και εντός του κελύφους αυτού».

4. Στην υποπερ.βββ” της υποπερ.ββ” της περ.β” της παρ. 1, οι λέξεις «Συντελεστής δόμησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 οι λέξεις «η έκδοση της οικοδομικής άδειας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «η ολοκλήρωση της κατεδάφισης».

6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 διαγράφεται.

7. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας οικοδομής του όμορου στο γήπεδο ποδοσφαίρου εμπορικού κτιρίου στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, αποτελεί η έκδοση άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι (σ.σ. Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας). Η έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, Τομέας Β” του προγράμματος Ανάπλασης».

8. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 οι λέξεις «Την υποβολή της αίτησης έκδοσης άδειας κατεδάφισης» διαγράφονται.

 

econews

Σχόλια