Ανακύκλωση: τι είπε η Τίνα Μπιρμπίλη στην Ημερίδα του ΥΠΕΚΑ

1
7
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Τη βούληση του υπουργείου Περιβάλλοντος για το άνοιγμα ενός διαλόγου με πολίτες και φορείς για τη μετάβαση σε μια κοινωνία ανακύκλωσης υπογράμμισε η Τίνα Μπιρμπίλη στον πρόλογο της ομιλίας της στην ημερίδα με τίτλο “Η Ελλάδα στο δρόμο για μια κοινωνία της ανακύκλωσης – Τι σημαίνει η Οδηγία 2008/98/ΕΚ και πώς θα εφαρμοστεί”

Η Τίνα Μπιρμπίλη απαρίθμησε τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και ασφαλής διάθεση) και σημείωσε πως ένα τέτοιο αποτελεσματικό σύστημα περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή την ενεργειακή τους αξιοποίηση και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος, σε σύγχρονους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Όσον αφορά στις βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης, η κα. Μπιρμπίλη σημείωσε πως πρέπει να επιλέγονται σε συνάρτηση με την “ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων, τους περιβαλλοντικούς στόχους που συνδέονται με απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και το βαθμό ανάπτυξης της αγοράς για την αξιοποίηση των προϊόντων (κομπόστ, ανακυκλώσιμα, δευτερογενές στερεό καύσιμο)”.

Καίριο για την επιτυχία του συστήματος παραμένει ακόμα το θέμα της  “επεξεργασίας και εκτροπής από την ταφή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων”, σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου.

Στα καθ΄ ημάς, η κα Μπιρμπίλη υπογράμμισε πως η χώρα χρειάζεται άμεσα μονάδες επεξεργασίας για να δώσουν άμεση λύση στα προβλήματα των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και η κοινωνία να έχει χρόνο να αλλάξει καταναλωτική συμπεριφορά και νοοτροπίες.

Αναφερόμενη στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, η κα Μπιρμπίλη τόνισε πως “έχει εκπονηθεί και ήδη υλοποιείται σχέδιο για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ με συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες, καθώς και την προώθηση των απαραίτητων θεσμικών ρυθμίσεων”.

Η υπουργός Περιβάλλοντος εξήγγειλε ένα πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού, με πόρους από το ΕΠΠΕΡΑΑ, σε διαφορετικές περιοχές της χώρας (αστικές, νησιωτικές) και έθεσε ως στόχο τη “χωριστή συλλογή και αξιοποίηση, τουλάχιστον του 5% του συνόλου των βιοαποβλήτων έως το 2015 και του 15% έως το 2020”.

Υπογράμμισε, τέλος, πως η μετάβαση σε μια κοινωνία ανακύκλωσης απαιτεί διαφοροποίηση εκ βάθρων του παραγωγικού μοντέλου, με περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών και άλλων πόρων, αλλά και αλλαγή στις ισχύουσες κοινωνικές νοοτροπίες.

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Οι μονάδες που θεωρούνται σημερα απαραίτητες για την μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΑ, θα παραμείνουν για τα επόμενα 25 χρόνια, οπότε νομίζω ότι τσάμπα η συζήτηση για περιβαλλοντική διαχείριση και ανακύκλωση στην πηγή.

    Ο εθνικός σχεδιασμός για τα σκουπίδια πρέπει να αλλάξει σήμερα, που δεν έχουν δρομολογηθεί τα πανάρχεια εργοστάσια βιοξύρανσης.

Comments are closed.