Εξοικονομώ κατ’ οίκον: διευκρινίσεις ΥΠΕΚΑ για την ένταξη μονογονεϊκών οικογενειών

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο ένταξης των μονογονεϊκών οικογενειών στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ” οίκον» δίνει το ΥΠΕΚΑ εξαιτίας των πολλών ερωτημάτων που τίθενται από πολίτες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σε περίπτωση αίτησης από μονογονεϊκή οικογένεια με προστατευόμενα μέλη, το δηλωθέν εισόδημα του/ης ενδιαφερόμενου/ης λογίζεται ως οικογενειακό και όχι ως ατομικό, με αντίστοιχη κατάταξή της στις κατηγορίες κινήτρων του προγράμματος.

econews

Σχόλια