ΑΠΕ: συνεχίζεται η δυναμική πορεία λέει η ICAP

0
23

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής, σύμφωνα με την πέμπτη έκδοση της κλαδικής μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Capital.gr, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  (Η/Ε) από ΑΠΕ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους ανάπτυξης του κλάδου, με τον τομέα της αιολικής ενέργειας να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο, σεε επίπεδο μονάδων παραγωγής Η/Ε , προέρχονται κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα αλλά και τον ενεργειακό κλάδο.

Χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι η κάθε επί μέρους μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί ένα αυτόνομο νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί θυγατρική εταιρεία του εκάστοτε επιχειρηματικού φορέα που δραστηριοποιείται σε επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Έχουν αναπτυχθεί ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι διαθέτουν πλήθος θυγατρικών επιχειρήσεων, οι οποίες εκμεταλλεύονται αντίστοιχες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα μονάδων ΑΠΕ κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2002-2010 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 20,3%.

Ενώ, οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 25% το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στον ελληνικό χώρο, ο κλάδος παρουσιάζει ανομοιόμορφη ανάπτυξη, καθώς παρατηρείται εντονότερο ενδιαφέρον για την τεχνολογικά ωριμότερη και οικονομικά πιο ανταγωνιστική αιολική ενέργεια.

Έτσι, όσον αφορά τη σύνθεση της δυναμικότητας των ΑΠΕ, διατηρείται η κυριαρχία των αιολικών πάρκων (78%) και ακολουθούν οι Μικρο-Υδροηλεκτρικές μονάδες (12%), τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα (7,4%) και οι μονάδες Βιοαερίου-Βιομάζας (2,4%).

Βάσει του στόχου που έχει τεθεί όσον αφορά την Ελλάδα για το 2020, η  αιολική ενέργεια θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 72% της εγκαταστημένης ισχύος των έργων ΑΠΕ.

 

econews

Σχόλια