Φωτοβολταϊκό σύστημα 99,36kWp σε στέγη βιομηχανικού κτιρίου

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η IBC SOLAR A.E., θυγατρική εταιρεία της IBC SOLAR A.G., μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα, ολοκλήρωσε ένα νέο διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 99,36kWp σε στέγη βιομηχανικού κτιρίου, στη περιοχή Καλυφιές της Ρόδου.

Η εγκατάσταση του συστήματος ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2011 από την εταιρεία Αννα Τσέρου – Sunergy συνεργάτη της IBC SOLAR A.E. Το σύστημα υλοποιήθηκε με 432 Φ/Β πλαίσια IBC PolySol 230LS, πολυκρυσταλλικού τύπου, ισχύος 230Wp ανά πλαίσιο και με αντιστροφείς (inverters) τύπου αλυσίδας (string) της εταιρείας SMA.

Το σύνολο του εξοπλισμού το προμήθευσε η IBC SOLAR A.E.Η IBC SOLAR A.E διαθέτει στην ελληνική αγορά μια πλήρη γκάμα Φ/Β εξοπλισμού (πλαίσια, αντιστροφείς, βάσεις στήριξης, συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης, ρυθμιστές φόρτισης, μπαταρίες, καλώδια και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό).

Παράλληλα προσφέρει γκάμα υπηρεσιών που ξεκινάει από συμβουλευτικές υπηρεσίες και το σχεδιασμό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, και φθάνει μέχρι την υλοποίηση του έργου και την παράδοση με το κλειδί στο χέρι.

Παγκοσμίως, η IBC SOLAR έχει ήδη εγκαταστήσει περισσότερα από 100.000 έργα turnkey συνολικής ισχύος 1,3GW. Η κλίμακα αυτών των εγκαταστάσεων κυμαίνεται από μεγάλα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά πάρκα μέχρι αυτόνομα συστήματα.

Η IBC SOLAR εμπορεύεται το φωτοβολταϊκό της εξοπλισμό μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εμπόρων. Ως εργολάβος, σχεδιάζει και υλοποιεί μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα. Μέσω της υποστήριξης και της παρακολούθησης, η IBC SOLAR διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών έργων.

econews

Σχόλια