Χαλκιδική: sos για τη βιοποικιλότητα

0
188

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κινδυνεύει η άγρια πανίδα της Χαλκιδικής από τον σύγχρονο τρόπο ζωής του ανθρώπου, ο οποίος πολλές φορές έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, ενώ η μείωση του ποσοστού της δασοκάλυψης δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Στη Χαλκιδική, υπάρχουν τρία καταφύγια άγριας ζωής. Σ” αυτές τις περιοχές απαγορεύεται αυστηρά η θήρα και η σύλληψη απειλούμενων ειδών, ενώ παράλληλα δημιουργούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να καλύπτονται βασικές ανάγκες των ζώων που ζουν στην περιοχή και δεν είναι άλλες όπως η ησυχία, η τροφή και το νερό.

Αυτές οι περιοχές είναι το Κρυονέρι-Καλογερικό, που έχει έκταση 28.000 στρέμματα, η Μπροστόμνιτσα, έκτασης 24.000 στρεμμάτων και οι Σκουριές- Καστέλι- Κάκκαβος, έκτασης 35.000 στρεμμάτων.

Στο νομό Χαλκιδικής υπάρχουν 40 είδη θηλαστικών (ζαρκάδια, αγριογούρουνα, αλεπούδες, λαγοί, κουνάβια, νυφίτσες, σκίουροι, τσακάλια, λύκοι, βίδρες και άλλα), ενώ έχουν καταγραφεί 160 είδη πτηνών (χρυσαετός, ο μαυροπελαργός, ο μπούφος, ο φιδαετός, ο πετρίτης, ο σταυραετός, ο ασπροπάρης και η σταχτοτσικλιτάρα).

Δυστυχώς, τέσσερα είδη πτηνών ανήκουν στην κατηγορία των παγκοσμίως απειλούμενων ειδών. Αυτά είναι ο διπλομπεκάτσινο, η βαλτόπαπια, το κιρκινέζι και ο στεπόκιρκος.

Επιπλέον, στη Χαλκιδική συναντώνται 12 από τα 22 είδη αμφιβίων, ποσοστό που μπορεί να θεωρηθεί αρκετά μεγάλο, αλλά και πολλά χερσαία ασπόνδυλα, όπως τα έντομα, τα σκαθάρια και οι αράχνες.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του κυρίαρχο ον της φύσης. Ξεχνά ότι αποτελεί μέλος του οικοσυστήματος και ότι οφείλει να σέβεται τους νόμους της φύσης, με αποτέλεσμα να κάνει τεράστια περιβαλλοντικά εγκλήματα, που έχουν και για τον ίδιο καταστροφικές συνέπειες.

econews

Σχόλια