Δικαιώματα εκπομπής ρύπων: δημοπράτηση μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου

0
30

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανοίγει ο δρόμος για την πρωτογενή διάθεση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα καθώς το ΥΠΕΚΑ εξετάζει σε συνεργασία με τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου την ανάθεση δημοπράτησης, εντός του 2011, δικαιωμάτων εκπομπής 10.000.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Ήδη με κοινή υπουργική απόφαση τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησαν στον καθορισμό της ποσότητας των αδιανέμητων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της περιόδου 2008-2012, τα οποία και θα δημοπρατηθούν μέσα στο 2011.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας energypress.gr, το υπουργείο έχει στείλει διερευνητική επιστολή προς το Χ.Α. με την οποία ρωτά το χρηματιστήριο εάν μπορεί η διαδικασία της δημοπράτησης να υλοποιηθεί μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση η επιλογή της χρηματιστηριακής αγοράς στην οποία θα δημοπρατηθούν τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων ανήκει στο ΥΠΕΚΑ, υπό τον όρο ότι η αγορά θα πρέπει να εδρεύει στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος και να προσφέρει τη δυνατότητα συναλλαγών άμεσης παράδοσης spot trading.

Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων που θα δημοπρατηθεί το 2011 φτάνει τα 10 εκατομμύρια δικαιώματα και η τρέχουσα τιμή των δικαιωμάτων ξεπερνά στις αγορές ρύπων τα 16,7 ευρώ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η δημοπρασία θα διενεργηθεί σταδιακά, δηλαδή θα πραγματοποιείται μία τακτική δημοπρασία το μήνα, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα και για έκτακτες δημοπρασίες κατόπιν σχετικής εντολής της ΥΠΕΚΑ.

Η ελάχιστη ποσότητα προσφοράς είναι 500 δικαιώματα ενώ υψηλότερες προσφορές θα πρέπει να ισούνται με το ακέραιο πολλαπλάσιο της ελάχιστης ποσότητας προσφοράς. Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία.

econews

Σχόλια