«Πράσινη Επιχείρηση 2010»: εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 52 επενδύσεων

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σ. Ξυνίδη, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 52 έργων στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών ανά περιφέρεια έχει ως εξής:

– Χρηματοδότηση 9 έργων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.254.702,06 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 439.145,72 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής», στον Άξονα Προτεραιότητα 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».

– Χρηματοδότηση 26 έργων, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 3.328.579,94 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 1.457.697,45 ευρώ, στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας».

– Χρηματοδότηση 8 έργων προϋπολογισμού ύψους 1.317.302,99 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 501.110,55 ευρώ, που υπάγονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ».

– Χρηματοδότηση των 2 έργων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 398.600 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 159.440 ευρώ στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ».

-Χρηματοδότηση των 7 έργων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 970.631,58 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 388.252,63 ευρώ και συγκεκριμένα στο Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)», στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται στο 35% για την περιοχή της Αττικής και 45% για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους.

 

econews

 

 

Σχόλια