Ο Ν. Σηφουνάκης στο Συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Περιφερειών

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην ημερίδα με θέμα «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής 2021, βασικές Στρατηγικές και κατευθύνσεις» που διεξήχθη σήμερα, Πέμπτη 12 Μαΐου, απηύθυνε χαιρετισμό ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης.

Η ημερίδα με επίκεντρο την Αθήνα αποτελεί μέρος τριημέρου επιστημονικού Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Έξοδος από την κρίση- προοπτικές». Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το METREX (Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών περιφερειών και Περιοχών) και τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

Όπως επισήμανε ο κ. Σηφουνάκης, το Δίκτυο Μητροπολιτικών Περιοχών της Ευρώπης (METREX) έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο πληθυσμός των πόλεων υπερτερεί αριθμητικά του πληθυσμού της υπαίθρου. Όπου κι αν κοιτάξουμε το αστικό φαινόμενο λαμβάνει ηγεμονικές διαστάσεις μεταβάλλοντας, μοιραία, την παραδοσιακή σχέση της πόλης με τον περιαστικό χώρο και την ύπαιθρο. Όσο ακόμη το φαινόμενο της «αστικοποίησης» βρίσκεται σε εξέλιξη, το METREX έχει ένα ελεύθερο βήμα λόγου και ένα μεγάλο πεδίο εργασίας για να δημιουργήσει την απαιτούμενη συνείδηση : χωρίς οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία του περιβάλλοντος, πολύ απλά, το μέλλον των μητροπολιτικών μας περιοχών θα είναι αβίωτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Σε αυτήν ακριβώς την αρχή βασίζεται και το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η κρίση της χώρας μας είναι παράγωγο μιας χρόνιας υποβόσκουσας κρίσης και τα συμπτώματά της είναι σαφέστατα πιο έντονα για την Αττική η οποία συγκεντρώνει τον μισό πληθυσμό της χώρας. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός μας για την Αττική έχει σκοπό να συνδέσει την ιστορικότητα της Πρωτεύουσας με σύγχρονες μορφές καινοτόμου παραγωγής, πολιτισμού και παιδείας και, ταυτόχρονα, να δημιουργήσει σχέσεις ισορροπίας και συνεργασίας της Αττικής με τις όμορες περιφέρειες και τον εθνικό χώρο».

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, οι βασικοί άξονες του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας είναι τέσσερις.

« Ο πρώτος άξονας είναι το περιβάλλον, δηλαδή, η προστασία του αστικού και του περιαστικού περιβάλλοντος και η κλιματική θωράκιση του Λεκανοπεδίου αφού, από όλες τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις, η Αθήνα έχει το μεγαλύτερο θαλάσσιο μέτωπο και πλαισιώνεται από μεγάλους ορεινούς όγκους.

Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση της Αγροτικής Γης ως σημαντικό στοιχείο της αστικής οικονομίας και του τοπίου. Τρίτος άξονας είναι ο θεσμικός περιορισμός της αστικής εξάπλωσης με την προώθηση εναλλακτικών μορφών παραγωγής.

Ο τέταρτος άξονας αφορά στο μοντέλο οργάνωσης του αστικού χώρου ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή».

« Και τούτο διότι, η απειλή του κατακερματισμού της κοινωνίας είναι νέο φαινόμενο στην Ελλάδα όπου, παραδοσιακά, τα δίκτυα αλληλεγγύης ήταν ισχυρά και λειτουργούσαν αυθόρμητα», υπογράμμισε ο κ. Σηφουνάκης, αναφέροντας ως παράδειγμα το κέντρο της Αθήνας, όπου εκδηλώνονται όλα σχεδόν τα προβλήματα της κρίσης, οικονομική δυσπραγία, όξυνση μεγάλων κοινωνικών ζητημάτων, περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Σηφουνάκης δήλωσε ότι το υπουργείο επεξεργάζεται ένα πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης, το οποίο άλλωστε προβλέπεται στο νέο Ρυθμιστικό, για να αναζωογονηθεί το κέντρο της πόλης.

«Με πολεοδομικά εργαλεία και συντονισμό τομεακών πολιτικών στοχεύουμε στην αναβάθμιση των περιοχών κατοικίας και των μεικτών χρήσεων, στην επανάχρηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, με συμπλήρωση των αστικών κενών, στην επιστροφή της κατοικίας και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

econews

Σχόλια