Ενεργειακό νομοσχέδιο: μέτρα προστασίας για τους «ευάλωτους πελάτες»

0
23

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Το ενεργειακό νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ μεταξύ των άλλων προβλέπει για τους «ευάλωτους πελάτες»,  μειωμένα τιμολόγια, εγκατάσταση μετρητών με δυνατότητα προπληρωμής, εξόφληση λογαριασμών σε δόσεις, και απαγόρευση διακοπής σύνδεσης σε κρίσιμες περιόδους (όπως το καλοκαίρι ή τους κρύους μήνες το χειμώνα).

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο energypress.gr, καθιερώνει ένα «χάρτη» με 15 δικαιώματα των καταναλωτών αλλά και υποχρεώσεις τόσο για τη ΔΕΗ και τους ανταγωνιστές της στον ηλεκτρισμό, όσο και για τις Εταιρείες Παροχής Αερίου, όπως για παράδειγμα :

Τη δυνατότητα του καταναλωτή να αλλάζει προμηθευτή χωρίς καμιά επιβάρυνση, το πολύ εντός 3 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.

• Την υποχρεωτική γνωστοποίηση από την εταιρεία στον πελάτη της πριν την υπογραφή της σύμβασης, των όρων που αυτή θα περιέχει (π.χ. βασικό τιμολόγιο, λοιπές χρεώσεις, προϋποθέσεις καταγγελίας).

• Τη δυνατότητα υπαναχώρησης του πελάτη από τη σύμβαση εντός 2 εβδομάδων από την υπογραφή της.

Στην ουσία πρόκειται για ένα είδος «Οδηγού Επιβίωσης» των καταναλωτών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στο νέο τοπίο της απελευθερωμένης αγορά, προκειμένου να αποφύγουν αθέμιτες και παραπλανητικές μεθόδους πώλησης, καθώς επίσης να έχουν έγκαιρη ενημέρωση για το τι υπογράφουν και να μπορούν να προστατευτούν.

Όσες από τις εταιρείες ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου δεν συμμορφώνονται, η ΡΑΕ θα μπορεί να τους επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το 10% του ετησίου τζίρου τους και σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παράβασης, ακόμη και να τους αφαιρεί την άδεια λειτουργίας.

«Ευάλωτοι πελάτες»

Ειδικά για τους λεγόμενους «ευάλωτους πελάτες» μια νέα κατηγορία στην οποία εντάσσονται στο εξής 5 διαφορετικές ομάδες καταναλωτών, που θα απολαμβάνουν ειδικές παροχές, όπως μειωμένα τιμολόγια, εξόφληση λογαριασμού σε δόσεις, κλπ.

Πρόκειται για τους οικονομικά πολύ ασθενείς που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια,  τους ηλικιωμένους 70 ετών και άνω, όσους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης (με συσκευές καρδιακής λειτουργίας, αιμοκάθαρσης, κλπ), άτομα με σωματική ή ψυχική αναπηρία με κινητικά προβλήματα ή χρόνιες παθήσεις, καθώς και όσους κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και στα νησιά του Αιγαίου που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Τα κριτήρια για την ένταξη ενός καταναλωτή στους «ευάλωτους πελάτες» και τα ακριβή μέτρα προστασίας τους, θα καθοριστούν αργότερα με αποφάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και στους Κώδικες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου που σύντομα πρόκειται να εκδοθούν.

Έξυπνοι μετρητές

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αντικατάσταση των σημερινών μετρητών με νέους, «έξυπνης τεχνολογίας» που θα δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πόσο ξοδεύουν. Στόχος είναι το αργότερο μέχρι το 2020, το 80% των σημερινών μετρητών να έχει αντικατασταθεί με νέα ψηφιακά συστήματα.

Ο κατάλογος με τις 15 υποχρεώσεις των εταιρειών

Αναλυτικά ο κατάλογος των 15 δικαιωμάτων των καταναλωτών και υποχρεώσεων εκ μέρους των εταιρειών :

• Το πολύ εντός 3 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης, ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάξει προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική για τον ίδιο επιβάρυνση.

• Κάθε εταιρεία οφείλει να γνωστοποιεί στον εν δυνάμει πελάτη πριν υπογράψει τη σύμβαση, τους όρους που αυτή περιλαμβάνει, και να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της τις προϋποθέσεις που περιέχονται στα τιμολόγιά της. Από τη πλευρά της η ΡΑΕ θα δημοσιοποιεί στην δική της ιστοσελίδα συγκεντρωτικούς πίνακες με τα τιμολόγια του κάθε προμηθευτή.

• Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την υπογραφή της, αν δεν του έχουν γνωστοποιηθεί από πριν οι παραπάνω όροι.

• Υποχρέωση παροχής στον πελάτη στοιχείων σχετικά με τις εκάστοτε χρεώσεις, τη κατανάλωσή του, αλλά και για το συνολικό κόστος παροχής ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου.

• Υποχρεωτική δημοσιοποίηση από τον προμηθευτή γενικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους πελάτες του, αλλά και για τις δραστηριότητές του, που θα ελέγχονται από τη ΡΑΕ.

• Υποχρεωτική παροχή πληροφοριών για τη δυνατότητα ένταξης κάποιου καταναλωτή στην κατηγορία των «Ευάλωτων Πελατών».

• Ενημέρωση για τη δυνατότητα πρόσβασης ενός πελάτη στην Καθολική Υπηρεσία και στην Υπηρεσία του Τελευταίου Καταφυγίου.

• Ίση μεταχείριση όσων διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά.

• Να παρέχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που τους επιβάλλονται.

• Παροχή πληροφοριών για τις δυνατότητες υποβολής παραπόνων και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

• Για κάθε διαφωνία ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στα ΚΕΠ ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

• Ενημέρωση για το μίγμα των καυσίμων από το οποίο προέρχεται η ενέργεια που πουλάει (π.χ. από ΑΠΕ, λιγνίτη, αέριο).

• Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το μείγμα της ενέργειας που πουλάει.

• Να εφαρμόζει διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων, χωρίς διακρίσεις, κάτι που θα ελέγχεται από τη ΡΑΕ.

• Δυνατότητα άρνησης να προμηθεύσει συγκεκριμένο πελάτη, αν συντρέχουν λόγοι, όπως η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε άλλον προμηθευτή.

 

econews

Σχόλια