Ενεργειακές υποδομές στην ΕΕ: συνέδριο στη Βουδαπέστη 16 με 17 Μαΐου

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουγγρική προεδρία της ΕΕ οργανώνουν συνέδριο για το μέλλον των ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών με θέμα «Προς ένα νέο όργανο ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, στις 16 – 17 Μαΐου 2011.

Στόχος του συνεδρίου είναι προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς, των ενεργειακών εταιρειών, των χρηματοπιστωτικών θεσμών και άλλων κοινωνικών εταίρων για τις προκλήσεις και τις πιθανές λύσεις σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές.

Σημειώνεται ότι οι ενεργειακές υποδομές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για τις ΑΠΕ και για την ενεργειακή επάρκεια.

Οι κύριες προκλήσεις, αλλά και οι λύσεις που αναζητούνται, έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες, τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση, ρυθμιστικά θέματα και τη χρηματοδότηση.

econews

Σχόλια