Ενέργεια και Ελληνικό στη Διυπουργική Στρατηγικών Επενδύσεων

0
1

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνεδρίασε τη Δευτέρα η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων υπό τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις κ. Χάρη Παμπούκη και με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, Εξωτερικών κ. Δρούτσα, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χρυσοχοΐδη, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Διαμαντίδη, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα, την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα. Μπιρμπίλη και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σηφουνάκη, και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ.Χυτήρη.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για την πορεία του έργου «Αξιοποίηση και ανάπτυξη του ακίνητου του πρώην διεθνούς αεροδρόμιου Αθηνών στο Ελληνικό μέσω συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα». Στο πλαίσιο της παραπάνω ενημέρωσης εγκρίθηκαν οι μέχρι τώρα χειρισμοί καθώς και οι περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.

Υπήρξε επίσης ενημέρωση από τον Υπουργό Επικρατείας για τις πρώτες αιτήσεις υπαγωγής στο Νόμο «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», που αφορούν στους τομείς της ενέργειας και του τουρισμού. Οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από την Εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, και θα τεθούν στην κρίση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων σε επόμενη συνεδρίασή της.

econews

Σχόλια