Βιοποικιλότητα: «Αδύναμη η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική» λέει η ΕΛΕΤ

0
4

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία

Αδύναμη μοιάζει η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιοποικιλότητα ώστε να προστατεύσει τους πολύτιμους φυσικούς πόρους της Ευρώπης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB), στο οποίο η ΕΛΕΤ εκπροσωπεί τις ελληνικές ΜΚΟ.

Η έκθεση, με τίτλο «Η Ασφάλεια Ζωής, το φυσικό μας κεφάλαιο: η στρατηγική βιοποικιλότητας της ΕΕ έως το 2020», μόλις ανακοινώθηκε.

Ενώ την καλωσορίζουμε ως ένα πολύ αναγκαίο βήμα, υπάρχει ανησυχία ότι η στρατηγική θα αποτύχει να εμπνεύσει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής μείωσης της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων.

«Σήμερα, η βιοποικιλότητα δεν σημαίνει απλώς προστασία των σπάνιων ειδών φυτών και ζώων. Είναι προστασία για ένα σύστημα στο οποίο οι άνθρωποι στηρίζονται για να ζήσουν. Το κόστος αντικατάστασης των δωρεάν υπηρεσιών της φύσης θα ήταν καταστροφικό», λέει η Sarolta Tripolszky, Υπεύθυνη Πολιτικής Βιοποικιλότητας στο EEB.
Παράδειγμα ο συρρικνωμένος πληθυσμός μελισσών στον κόσμο, όταν ο παγκόσμιος πληθυσμός εντόμων επικονίασης εκτιμάται σε 153 δις. ευρώ, που ισούται με το 10% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής.

Το EEB αναφέρει ότι το επίπεδο φιλοδοξίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό για τη βελτίωση της κατάστασης των ευρωπαϊκών προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, καθώς και για την αναβάθμιση των γεωργικών και αλιευτικών πρακτικών.
Η νέα Πρωτοβουλία Αποδοτικότητας Πόρων (Resource Efficiency Flagship) στο πλαίσιο της Ατζέντας «Ευρώπη – 2020» θα συμβάλλει στην αναχαίτιση συνηθειών υπερκατανάλωσης της Ευρώπης.

Όσον αφορά την αλιεία, το μέλος του EEB, Seas at Risk, θεωρεί πως η Επιτροπή πρέπει να κάνει ακόμη περισσότερα.
«Είναι απογοητευτικό η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος να υπαναχωρεί σε σχέση με τις διεθνείς δεσμεύσεις και την παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη υγιών αποθεμάτων το 2020 αντί το 2015. Η εστίαση στην προσέγγιση ενός μόνο είδους στη διαχείριση της αλιείας, η οποία βασίζεται σε ξεπερασμένες αρχές (της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης παραγωγής), δεν είναι καθόλου καλός οιωνός για την υγεία του ευρύτερου θαλάσσιου οικοσυστήματος», λέει η Vera Coelho.

Το EEB θα καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Κράτη Μέλη να ζητήσουν μεταρρυθμίσεις των πολιτικών αυτών στις επικείμενες συζητήσεις για τα νέα εργαλεία και μέσα.

econews

Σχόλια