Εvian: Νέα καινοτόμα Eco Φιάλη 1,5L PET

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Δεσμευμένο σε μια φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική, το evian ανακοινώνει μια νέα σημαντική καινοτομία με το λανσάρισμα της νέας οικολογικής του φιάλης. Η νέα φιάλη 1,5L PET είναι ελαφρύτερη από την προηγούμενη έκδοση της και περιέχει πλέον 50% ανακυκλωμένο PET. Η οικολογικά σχεδιασμένη φιάλη αποτελεί μια πραγματική καινοτομία και ένα σημαντικό βήμα στην περιβαλλοντική πολιτική του evian, που είναι χτισμένη γύρω από τρία βασικά στοιχεία:

· τη διατήρηση της ποιότητας και της καθαρότητας του νερού,

· τη μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων,

· και τέλος, τη συμβολή του evian στην διατήρηση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων.

Η νέα φιάλη του evian έχει σχεδιαστεί με στόχο την μειώσει της οικολογικής επίπτωσης της στο περιβάλλον.

Δύο χρόνια μετά την ενσωμάτωση 25% ανακυκλωμένου PET (rPET) στις φιάλες του (Μάρτιος 2008), το evian επανεξέτασε τον σχεδιασμό της διάσημης φιάλης του 1.5L. Η νέα αισθητική του μπουκαλιού έχει πιο σύνθετες λεπτομέρειες και νέα «λαβή» για να διευκολύνει την χρήση. Οι δύο πιο σημαντικές βελτιώσεις είναι οι εξής:

·Μείωση του βάρους της φιάλης στα 28,6γραμ. από 32γραμ. που είχε η προηγούμενη έκδοση. H μείωση αυτή ισοδυναμεί με εξοικονόμηση υλικών κατά 11% και έχει άμεσο αντίκτυπο στο αποτύπωμα άνθρακα των φιαλών.

·Σταδιακή αύξηση του ποσοστού χρήσης ανακυκλωμένων πλαστικών (rPET) στη φιάλη evian, με την στόχο να φθάσει το 50% για την κατασκευή φιαλών το 2011.

Οι εξελίξεις αυτές μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα της νέας φιάλης κατά 31% σε σύγκριση με την προηγούμενη φιάλη.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης συμπιεσόμενης φιάλης ΡΕΤ, το evian δημιουργεί ένα νέο μπουκάλι με ευκολότερη συμπίεση έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί την ανακύκλωση.

Έτσι, η συμπίεση της φιάλης γίνετε τώρα ευκολότερη από ποτέ και μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον οριζόντιο άξονα της.
«Η νέα συμπιεσόμενη φιάλη evian καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στους κάδους απορριμμάτων των καταναλωτών. Με αυτό το νέο χαρακτηριστικό, ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να επεξεργάζονται τα απορύματά τους καλύτερα. Εμείς επομένως, ελπίζουμε στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης των μπουκαλιών μας, η οποία θα δημιουργήσει στη συνέχεια νέες φιάλες », εξηγεί ο Michael Aidan, Director του evian World.

econews

Σχόλια