ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου Χανίων: ένα βήμα πριν τον κορεσμό

0
241

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Στα όριά του βρίσκεται ο σημερινός ΧΥΤΥ στο Ακρωτήρι Χανίων καθώς, αν δεν προχωρήσει άμεσα η επέκταση, που έχει ζητηθεί εδώ και καιρό, σε τρία χρόνια πρόκειται να κλείσει οριστικά ο κύκλος του τρίτου κυττάρου.

Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), Κώστας Πατεράκης, στο περιθώριο της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Χανίων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πατεράκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου καθώς, όπως είπε, το τρίτο κύτταρο του ΧΥΤΥ εξαντλείται και «δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο».
«Το θέμα της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής καρκινοβατεί εδώ και 1,5 χρόνο στο Υπουργείο κι αυτό γιατί δεν έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι», εξήγησε ο κ. Πατεράκης, ενώ διευκρίνισε ότι ο χρόνος ζωής του σημερινού χώρου είναι περίπου στα 3 χρόνια ακόμα. «Θα πρέπει άμεσα να εκδοθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και να ξεκινήσουν τα έργα της επέκτασης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο», σημείωσε σχετικά.

Οι προτάσεις της ΔΕΔΙΣΑ

Ο κ. Πατεράκης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της Τ.Ε.Δ.Κ. προκειμένου να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις προτάσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) για το θέμα της τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Συγκεκριμένα, στην τοποθέτησή του ο κ. Πατεράκης στάθηκε, μεταξύ άλλων, στα εξής σημεία:

– Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες και συναφή έργα (Τελικό Στάδιο): Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος Σφακίων ήδη μεταφέρει τα απορρίμματά του στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χανίων, λόγω κορεσμού του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σφακίων και της αδυναμίας χωροθέτησης νέου ΧΥΤΑ, προτείνεται από τη ΔΕΔΙΣΑ μία Διαχειριστική Ενότητα στον Νομό Χανίων, στην οποία το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ και ΧΥΤΥ Χανίων.
Επίσης, προτείνονται:

– Η κατασκευή 3 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ και ΧΥΤΥ Χανίων και επιπλέον την εγκατάσταση ενός κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου Σφακίων και Γαύδου στις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ και ΧΥΤΥ Χανίων.

– Η επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΥ Χανίων (Γ’ φάση) για την κάλυψη των αυξημένων ποσοτήτων απορριμμάτων που θα οδηγούνται σε αυτόν και την εξασφάλιση της ασφαλούς διάθεσης των απορριμμάτων για τη δεκαετία 2012 – 2021. Για το έργο αυτό εκκρεμεί ακόμα η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων.

Σε ότι αφορά τα έργα επεξεργασίας και αξιοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων ο κ. Πατεράκης σημείωσε ότι η ΔΕΔΙΣΑ προτείνει τα εξής έργα:

– Την προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στο υφιστάμενο ΕΜΑΚ Χανίων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και την προσαρμογή τους σε βελτιωμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, την πληρέστερη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, την καλύτερη αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων που ανακτώνται και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο ΕΜΑΚ.

– Την κατασκευή της Μονάδας επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων στην Κουντούρα (Δήμος Παλαιόχωρας).
Προτείνεται επίσης, η ενίσχυση του Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) στον Νομό Χανίων και η περαιτέρω επεξεργασία στο υφιστάμενο ΕΜΑΚ καθώς και η συνέχιση της επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών από το Πρόγραμμα ΔσΠ του Ρεθύμνου στις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ Χανίων καθώς η μεταφορά τους από τον υφιστάμενο ΣΜΑ του Δήμου Ρεθύμνου στο ΕΜΑΚ είναι οικονομικότερη λόγω μικρότερης απόστασης.

– Τέλος, σε ό,τι αφορά τις λοιπές κατηγορίες στερεών αποβλήτων εκτός των αστικών, δηλαδή τη διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), προτείνεται από τη ΔΕΔΙΣΑ η οργάνωση, με τον συντονισμό ή και τη συμμετοχή των ΦοΔΣΑ, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας των προβλεπόμενων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης με σκοπό τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις.

 

Πηγή Χανιώτικα Νέα

 

econews

Σχόλια