Ραδιενέργεια στην Ελλάδα: μη ανιχνεύσιμες τιμές έδειξαν οι μετρήσεις

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανακοινώνει πως οι εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις των ραδιενεργών στοιχείων που έφθασαν στον ελληνικό χώρο, ως συνέπεια του πυρηνικού ατυχήματος στην Ιαπωνία, είναι πλέον στον αέρα κάτω από τα όρια ανίχνευσης.

Στο διάστημα 24 Μαρτίου έως 4 Μαΐου 2011 η ΕΕΑΕ μαζί με το Δίκτυο των Συνεργαζομένων Εργαστηρίων πραγματοποίησαν περισσότερες από 310 μετρήσεις σε δείγματα προερχόμενα από την πλήρη περιβαλλοντική αλυσίδα (αέρας, νερό της βροχής, χόρτα, γάλα και κρέας από ζώα ελευθέρας βοσκής) από διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο συγκεντρωτικό διάγραμμα των μετρήσεων ιωδίου στο ατμοσφαιρικό αερόλυμα, η φθίνουσα τάση των συγκεντρώσεων ραδιενέργειας ξεκίνησε εδώ και αρκετές εβδομάδες, ενώ από τις 28 Απριλίου και έπειτα προκύπτουν μη ανιχνεύσιμες τιμές.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων, που εξακολουθούν να διενεργούνται σε περιβαλλοντικά δείγματα, διαβιβάζονται αρμοδίως στην Ε.Ε. και τον ΔΟΑΕ και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ (www.eeae.gr, Αρχική σελίδα – Πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία – Μετρήσεις στον ελληνικό χώρο).

Η ΕΕΑΕ, ως αρμόδιος φορέας για την πυρηνική ασφάλεια και τον έλεγχο ραδιενέργειας περιβάλλοντος, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiitchi και να μεριμνά για τις όποιες ενέργειες απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο.

econews

Σχόλια