ΚΑΠΕ: εκδήλωση για την πιστοποίηση εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, προβλέπεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ θα γίνονται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες.

Ενώ τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ υποχρεώνονται να αναπτύξουν και να αναγνωρίσουν αμοιβαίως σχήματα διαπίστευσης και πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες των μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ (Θερμικά ηλιακά, Φωτοβολταϊκά, Λέβητες βιομάζας και Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας).

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο QualiCert -«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», που αποτελεί μία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την προώθηση στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ενός κοινού πλαισίου πιστοποίησης των προσόντων για τους εγκαταστάτες των μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ στα κτήρια.

Στο πλαίσιο του έργου παρήχθη το Εγχειρίδιο QualiCert το οποίο παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση των σχημάτων πιστοποίησης ή ισοδύναμου χαρακτηρισμού των εγκαταστατών των μικρής  κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ στα κτήρια, πρώτα σε ευρωπαϊκό και κατόπιν σε εθνικό επίπεδο.

Τα συμπεράσματα του Εγχειριδίου, καθώς και τα επακόλουθα ενός κοινού σχήματος πιστοποίησης ή ισοδύναμου χαρακτηρισμού των εγκαταστατών των μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ στα κτήρια θα αξιολογηθούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 17:00 – 20:00, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστήμιου 52, Αθήνα).

Πληροφορίες: ΚΑΠΕ
κ. Μαύρου
τηλ.: 210 6603295
e-mail: emavrou@cres.gr

 

econews

Σχόλια