Κερατέα: τι λέει το ΥΠΕΚΑ για τη συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής

0
76

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ως ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας χαρακτηρίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ, μετά τη συνάντηση της κ. Τίνας Μπιρμπίλη με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, η διαχείριση απορριμμάτων.

Όπως ξεκαθαρίζεται στην ανακοίνωση, «για την κυβέρνηση είναι σαφής η επιλογή να περάσουμε ως χώρα και κοινωνία από την απαράδεκτη και προσβλητική για τον πολιτισμό μας κατάσταση της απόρριψης των απορριμμάτων στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) σε μια κοινωνία ανακύκλωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων».

Στην Αττική παράγονται σήμερα ετησίως περίπου 2,1 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων και εκτιμάται ότι το 2020 η ποσότητα αυτή θα προσεγγίζει τους 2,3 εκατομμύρια τόνους. Η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους πρέπει να βασίζεται, όπως γίνεται ήδη στις πιο εξελιγμένες στον τομέα ευρωπαϊκές χώρες, με συνδυασμό ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, επεξεργασίας και αξιοποίησης σε σύγχρονα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων και ασφαλή ταφή των υπολειμμάτων και να υπερκαλύπτονται οι στόχοι για την ανακύκλωση υλικών και την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (οργανικά κουζίνας, χαρτί κλπ.) από την ταφή, με ορίζοντα το 2020.

Το σχέδιο για τις μονάδες επεξεργασίας συναρτάται με το συνολικό σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι έχει διαμορφωθεί σε συνάρτηση με τους στόχους ανακύκλωσης συσκευασιών με διαλογή στην πηγή, καθώς και με την προοπτική προώθησης προγραμμάτων διαλογής στην πηγή οργανικών απορριμμάτων (ιδίως στους περιφερειακούς ΟΤΑ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής).

Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία και συμπόρευση όλων των αρμοδίων φορέων (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Δήμοι κλπ.). Αφορά ιδιαίτερα τους Δήμους όπου έχουν χωροθετηθεί οι εγκαταστάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας και διαλόγου με τον Δήμο Λαυρεωτικής. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης και με ειλικρινή διάθεση για εξεύρεση λύσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:

–  Στη Νοτιανατολική Αττική στην περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής θα λειτουργεί σύγχρονη μονάδα που θα βασίζεται σε δόκιμη και εφαρμοσμένη τεχνολογία διαχείρισης απορριμμάτων που να έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για ανάλογα απόβλητα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή στις ΗΠΑ και τον Καναδά για εύλογο χρονικό διάστημα.

–  Στον χώρο υγειονομικής ταφής θα οδηγούνται μόνο τα υπολείμματα της επεξεργασίας. Ο χώρος θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με τα προγράμματα ανακύκλωσης και το εργοστάσιο επεξεργασίας.

– Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα συμμετέχει, στο πλαίσιο των προβλέψεων και των δυνατοτήτων της εθνικής νομοθεσίας, στην κατασκευή και λειτουργία των έργων που θα γίνουν στην περιοχή.

–  Στη Νοτιοανατολική Αττική θα υλοποιηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για οργανικά απόβλητα (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα).

Η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, κάλεσε τον Δήμο Λαυρεωτικής να καταθέσει την ολοκληρωμένη του πρόταση, τεκμηριωμένη ως προς τα κόστη και τα περιβαλλοντικά οφέλη, η οποία θα συζητηθεί σε επόμενη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, Άρης Αλεξόπουλος και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ο Γενικός Γραμματέας, Ηλίας Λιακόπουλος.

econews

Σχόλια