Λίμνη Κορώνεια: απάντηση Π. Ψωμιάδη σε προταση καθηγητών του ΑΠΘ

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σχετικά με την πρόταση των καθηγητών του ΑΠΘ Μ. Μουστάκα και Χρ. Μπαϊρακτάρη για υλοποίηση με «μηδενικό κόστος» του έργου δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το έργο «Αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας», ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Π. Ψωμιάδης έστειλε απαντητική επιστολή την οποία κοινοποιεί στο Γραφείο Πρωθυπουργού, στην Υπουργό Π.Ε.ΚΑ.

Στην επιστολή τονίζεται ότι «καμία σπατάλη δεν έγινε, ούτε γίνεται ούτε θα γίνει, όσον αφορά στη Νομαρχία και ήδη στην Περιφέρεια, και κάθε άλλη διατύπωση είναι προφανώς ανακριβής».

Σύμφωνα με την επιστολή, «Την ώρα που η χώρα μας περνάει μία δύσκολη περίοδο κρίσης αποτελεί ευχάριστο γεγονός η εθελοντική προσφορά, ειδικά όταν προέρχεται από εκπροσώπους των ΑΕΙ, παρόλο που ακριβώς λόγω της κρίσης δεν θα θέλαμε επ’ ουδενί να στερήσουμε θέσεις εργασίας που τυχόν προκύπτουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Θεωρούμε καταρχήν δεδομένο ότι η πρότασή σας για υλοποίηση της δράσης με μηδενικό κόστος θα πρέπει πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος να εναρμονιστεί απόλυτα με τις απαιτήσεις του έργου που ζητά η ΕΕ και να γίνει σαφής και συγκεκριμένη όσον αφορά στον τρόπο κάλυψης των ανελαστικών δαπανών».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι «Η μόνη δυνατότητα που υπάρχει για να παρεκκλίνουμε από τις επιταγές του Master Plan II είναι η υπουργός ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρμπίλη και ο Ειδικός Γραμματέας Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων κ. Α. Ανδρεαδάκης, ως αρμόδιοι και υπεύθυνοι, να ζητήσουν την ακύρωση του διαγωνισμού, αν αυτό ήταν επίσης εφικτό στο πλαίσιοτων δεσμεύσεων της Ελλάδος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει σχετική εντολή για να σταματήσει η διαγωνιστική διαδικασία».

«Αξιότιμοι κύριοι Καθηγητές,

Την ώρα που η χώρα μας περνάει μία δύσκολη περίοδο κρίσης αποτελεί ευχάριστο γεγονός η εθελοντική προσφορά, ειδικά όταν προέρχεται από εκπροσώπους των ΑΕΙ, παρόλο που ακριβώς λόγω της κρίσης δεν θα θέλαμε επ’ ουδενί να στερήσουμε θέσεις εργασίας που τυχόν προκύπτουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Θεωρούμε καταρχήν δεδομένο ότι η πρότασή σας για υλοποίηση της δράσης «με μηδενικό κόστος» θα πρέπει πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος να εναρμονιστεί απόλυτα με τις απαιτήσεις του έργου που ζητά η ΕΕ και να γίνει σαφής και συγκεκριμένη όσον αφορά στον τρόπο κάλυψης των ανελαστικών δαπανών.

Πρέπει να σας επισημάνουμε ότι καμία σπατάλη δεν έγινε, ούτε γίνεται ούτε θα γίνει, όσον αφορά στη Νομαρχία και ήδη στην Περιφέρεια, και κάθε άλλη διατύπωση είναι προφανώς ανακριβής. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης) είναι ο φορέας υλοποίησης 7 από τις είκοσι μία 21 δράσεις του Master Plan II σύμφωνα με την υπογραφείσα σχετική Προγραμματική Σύμβαση. Είμαστε υποχρεωμένοι να υλοποιήσουμε και τα 7 υποέργα, μεταξύ των οποίων και αυτό της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το έργο «Αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας», σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα είμαστε υπόλογοι και θα κατηγορηθούμε για αθέτηση των υποχρεώσεών μας, που αναλάβαμε με την υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του Master Plan II.

Δική μας πρωτοβουλία, που εκφράζει το έμπρακτο ενδιαφέρον μας για την Κορώνεια, ήταν το 2003 η κατάθεση του Master Plan II, που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η Ελλάδα απέφυγε και το πρόστιμο των 100.000€ ανά ημέρα από το 2003 έως σήμερα. Στα πλαίσια του Master Plan II συνυπέγραψαν την Προγραμματική Σύμβαση και ανέλαβαν υποχρεώσεις 8 φορείς μεταξύ των οποίων τέσσερα 4 Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης), η τέως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Φορέας Διαχείρισης και ο Δήμος Λαγκαδά.

Για το συγκεκριμένο υποέργο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης υποβάλλαμε το σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού στο ΥΠΕΚΑ / ΕΥΔ ΕΠΕΡΑΑ, όπως είχαμε υποχρέωση και μας δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτησή του. Είναι στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ μέσω της ΕΥΔ ΕΠΕΡΑΑ και του ΥΠΟΙΟ μέσω της ΕΥΔ Ταμείου Συνοχής, σαν υπερκείμενες Αρχές, να ακυρώσουν το έργο και να μην επιτρέψουν να γίνει ο διαγωνισμός, εάν αυτό είναι εφικτό στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της νομιμότητας εκτέλεσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το Δεκέμβριο του 2010 υποβλήθηκε αίτημα από τη ΝΑΘ για παράταση του έργου του Master Plan II που με τη σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΙΟ/ΕΥΔ Ταμείου Συνοχής και ΥΠΕΚΑ ΕΥΔ ΕΠΕΡΑΑ στάλθηκε για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτή τη φάση υπήρχε η δυνατότητα οι παραπάνω Αρχές να ακυρώσουν ή να αλλάξουν το έργο εάν αυτό ήταν δυνατό.

Η μόνη δυνατότητα που υπάρχει για να παρεκκλίνουμε από τις επιταγές του Master Plan II είναι η Υπουργός ΥΠΕΚΑ κ. Τίνας Μπιρμπίλη και ο Ειδικός Γραμματέας Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων κ. Α. Ανδρεαδάκης, ως αρμόδιοι και υπεύθυνοι, να ζητήσουν την ακύρωση του διαγωνισμού, αν αυτό ήταν επίσης εφικτό στα πλαίσια των δεσμεύσεων της Ελλάδος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει σχετική εντολή για να σταματήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Υποθέτουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που μας δοθεί έγκαιρα τέτοια εντολή, είμαστε στη διάθεση των καθηγητών του ΑΠΘ και άλλων ενδιαφερομένων εθελοντών για την υλοποίηση μιας ανάλογης πρότασης.

Αναμένοντας τυχόν σχετικές εντολές από τις προαναφερθείσες αρχές των Υπουργείων, συνεχίζουμε τη διαδικασία εκτέλεσης των υποχρεώσεών μας και είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για συνεργασία με στόχο την καλύτερη δυνατή υλοποίηση ενεργειών για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας.

Με εκτίμηση,

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Ψωμιάδης»

Σχόλια