Φωτοβολταϊκά: 15 συμβόλαια με τους ηγέτες της αγοράς η Air Liquide

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Air Liquide ενίσχυσε την ηγετική θέση της στην προμήθεια αερίων και πρόδρομων ουσιών στους κατασκευαστές ηλιακών πλαισίων χάρη στην υπογραφή 15 νέων μακροπρόθεσμων συμβολαίων με τους ηγέτες της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών σε Κίνα, Ταϊβάν, Ιαπωνία και Γερμανία.

Χάρη στα σε αυτά τα συμβόλαια, ο Όμιλος προμηθεύει πλέον περισσότερους από 150 πελάτες της αγοράς φωτοβολταϊκών σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιπροσωπεύοντας συνολική ετήσια ισχύ μεγαλύτερης των 20 GWp.

Αναλυτικότερα, στην Κίνα, η Air Liquide ενίσχυσε την συνεργασία της με τους 6 από τους 7 μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλιακών στοιχείων κρυσταλλικού πυριτίου (« c-Si »), χάρη στην υπογραφή νέων συμβολαίων. Στο Wuxi, ο Όμιλος θα παρέχει αέρια, στο πλαίσιο νέων συμφωνιών που ολοκληρώθηκαν με τον παγκόσμιο ηγέτη ηλιακών στοιχείων και module κρυσταλλικού πυριτίου, στη νέα μονάδα παραγωγής του.

Στο Hefei, η Air Liquide θα παρέχει αέρια στον μεγαλύτερο κατασκευαστή δισκίων κρυσταλλικού πυριτίου στις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής δισκίων και ηλιακών στοιχείων καθώς και σε ένα από τους κυριότερους κατασκευαστές δισκίων ο οποίος επενδύει επίσης σε μονάδες παραγωγής ηλιακών στοιχείων μονο-κρυσταλλικού πυριτίου. Η συνολική δυναμικότητα παραγωγής των μονάδων αυτών αναμένεται να φτάσει τα 6,5GWp κατά τα τέλη του 2011.

Σε ότι αφορά στις υπόλοιπες χώρες, στην Ταιβάν, η Air Liquide υπέγραψε μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τους 3 από τους 4 ηγέτες της αγοράς για την προμήθεια των νέων μονάδων τους στα επιστημονικά πάρκα Jhunan και Tainan, με εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής που θα φτάσει στο τέλος του 2011 τα 3,5GWp. Στην Ιαπωνία, η Air Liquide υπέγραψε συμβόλαιο για τη νέα μονάδα παραγωγής ημιαγωγών ενός από τους ηγέτες της βιομηχανίας ηλιακών στοιχείων κρυσταλλικού πυριτίου. Τέλος, στην Γερμανία, ο Όμιλος αναλαμβάνει την τροφοδοσία μεγάλης βιομηχανίας κατασκευής στοιχείων CIGS.

Ο Francisco Martins, Δ/ντής του Κλάδου Ηλεκτρονικής του Ομίλου Air Liquide, δήλωσε: « Η Air Liquide αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την ποιότητα της προσφοράς της και την αξιοπιστία της στην εξυπηρέτηση των ηγετών της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών. Οι καινούργιες αυτές επιτυχίες στηρίζονται στην παγκόσμια εμπειρία της στον τομέα αυτό, στην σταθερή απόδοση της στρατηγικής διαχείρισης μεγάλων πελατών και στην προσφορά καινοτόμων τεχνολογιών που επιτρέπουν τη μείωση κόστος ανά Wp. Η βιομηχανία φωτοβολταϊκών βρίσκεται στο σημείο που διασταυρώνονται οι τομείς Ενέργεια και Περιβάλλον και απαιτεί λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας: τα τρία αυτά πεδία αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης για τον Όμιλο Air Liquide. »

 

—Η χρήση των αερίων στην βιομηχανία φωτοβολταϊκών

Τα αέρια χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής των φωτοβολταϊκών στοιχείων:
• την παραγωγή πολυ-κρυσταλλικού πυριτίου: μεγάλος όγκος αερίου αζώτου (N2) και υδρογόνου (H2)
• την παραγωγή δισκίων πυριτίου (Si): μεγάλες ποσότητες αζώτου, αργόν (Ar) και ηλίου (He)
• την παραγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων κρυσταλλικού πυριτίου: φέρον αέριο (N2) και ειδικά αέρια όπως για παράδειγμα το σιλάνιο (SiH4), η αμμωνία (NH3), η έγχυση αερίων/χημικών ουσιών (POCl3), και πρόδρομα υλικά επίστρωσης.
• την παραγωγή φωτοβολταΪκών στοιχείων πυριτίου (Si) thin film: φέροντα αέρια (N2, H2), ειδικά αέρια (SiH4, NF3/F2, προσμείξεις) και πρόδρομα υλικά επίστρωσης.

econews

Σχόλια