Ενέργεια: οι ΑΠΕ μειώνουν το κόστος του ρεύματος

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο στρεβλό τρόπο διαμόρφωσης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά απέδωσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) την επιβάρυνση των καταναλωτών από το τέλος ΑΠΕ και το έλλειμμα στο σχετικό λογαριασμό.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, αυτό προέκυψε από στοιχεία της μελέτης που εκπόνησε το ΕΜΠ με διευθυντή τον καθηγητή Παντελή Κάπρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας, το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μειώνουν το κόστος του ρεύματος και περιορίζουν την τιμή προμήθειας του ηλεκτρισμού.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα μάλιστα, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι αν αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ), βάσει της οποίας διαμορφώνονται οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού, τότε οι ΑΠΕ μπορούν άνετα να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.

Με βάση τη μελέτη, το 2011 η Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ), της τιμής δηλαδή βάσει της οποίας διαμορφώνονται οι τιμές χονδρικής, θα είναι κατά 9,5 ευρώ/MWh χαμηλότερη λόγω των ΑΠΕ, με αποτέλεσμα η ενέργεια που θα αγοράσουν οι προμηθευτές από το ΔΕΣΜΗΕ να είναι φθηνότερη κατά 734 εκατ. ευρώ, ενώ για τον ίδιο χρόνο οι πληρωμές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ μέσω των εγγυημένων τιμών εκτιμώνται σε 625 εκατ. ευρώ.

Οι συντάκτες της μελέτης εκτιμούν ότι κατά τη διαμόρφωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος δεν λαμβάνεται υπόψη η ενέργεια που παράγουν οι ΑΠΕ και υποστηρίζουν ότι χωρίς ΑΠΕ η ΟΤΣ θα ήταν υψηλότερη.

econews

 

Σχόλια